Malta: zjazd odpowiedzialnych za komunikację jezuickich prowincji

W dniach 8-11 maja br. w Mount St. Joseph Retreat House w maltańskiej miejscowości Il-Mosta odbył się JesWeb – doroczny zjazd jezuitów i współpracowników jezuickich odpowiedzialnych za komunikację i PR prowincji Towarzystwa Jezusowego.

Tegorocznym motywem przewodnim była promocja powołań, w związku z tym jeden z dni konferencji poświęcony został na wspólną pracę warsztatową z odbywającymi niedaleko swoje spotkanie promotorami powołań.

Polskę reprezentowali o. Mateusz Ignacik SJ (promotor powołań Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej), o. Mariusz Balcerak SJ (promotor powołań Prowincji Polski Południowej) oraz Mikołaj Cempla, specjalista ds. komunikacji odpowiedzialny m.in. za Jezuici.pl oraz media społecznościowe w obu prowincjach. Łącznie w zjeździe udział wzięło ponad 30 osób odpowiedzialnych za komunikację i blisko 20 powołaniowców. Reprezentowane były liczne kraje Europy, a także USA, Ameryka Południowa, Australia, Afryka.

Spotkanie składało się z kilku elementów. Przede wszystkim – prezentacji i ewaluacji projektów podejmowanych przez Towarzystwo Jezusowe globalnie (m.in komunikacja 36. Kongregacji Generalnej) oraz dzieleniu się inicjatywami podejmowanymi w ostatnim roku i planowanymi lokalnie w poszczególnych prowincjach. W dalszej kolejności zjazd miał charakter warsztatowy – podczas kilku sesji uczestnicy pracowali nad rozwojem koncepcji współpracy duszpasterstw powołań i biur komunikacji.

Gościem specjalnym tegorocznego spotkania był o. Robert Ballecer SJ z kalifornijskiej prowincji, który opowiedział o strategii komunikacyjnej i promocyjnej jezuitów w USA, a także swoim doświadczeniu medialnym jako prowadzącego autorski program telewizji TWIT oraz gościa programów w m.in. BBC World, Al Jazeera czy FOX.

Poza warstwą merytoryczną, JesWeb 2017 był wspaniałą okazją do poznania swoich odpowiedników z innych krajów, podzielenia się nadziejami, trudnościami oraz specyfiką pracy medialnej w danej części świata, a także wspólnej modlitwy. Zacieśnieniu relacji sprzyjały wspaniały klimat i piękno wyspy.

Kolejny JesWeb odbędzie się już za rok we Francji.

Fot. Philip Debruyne SJ, Patrick Mulemi SJ

Za: www.jezuici.pl