Marianie: wieści z Kapituły Generalnej

Środa 8 lutego, drugi dzień Kapituły Generalnej, rozpoczął się od porannej modlitwy i Mszy św. z formularza za zmarłych. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Jair Batista de Souza MIC, obecny Radny Generalny pochodzący z Brazylii. Kapituła kontynuowała sesję sprawozdawczą. Dyskutowano nad sprawozdaniem Zarządu Generalnego oraz nad stanem całego Zgromadzenia. Najczęstsze tematy wypowiedzi to: stan duchowy i personalny, działalność misyjna, trudności, wyzwania i kierunki rozwoju na przyszłość. Po południu swoje sprawozdanie ze stanu Prowincji Polskiej złożył ks. Prowincjał Paweł Naumowicz MIC, ze stanu Prowincji Amerykańskiej ks. Prowincjał Kazimierz Chwałek MIC, a ze stanu Prowincji Brazylijskiej ks. Prowincjał Leandro Aparecido Da Silva MIC. Ojcowie Kapitulni mieli możliwość zadawania pytań prowincjałom.

Porannej Mszy św. w czwartek 9 lutego przewodniczył ks. Wojciech Jasiński MIC, Radny i Ekonom Generalny, a homilię wygłosił ks. Zbigniew Piłat MIC, Radny i Sekretarz Generalny. Swoje sprawozdania prezentowali przedstawiciele wikariatów generalnych z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rwandy, Kamerunu i Filipin (wikariat azjatycki).

Po dyskusji i dopowiedzeniach Kapituła zakończyła sesję sprawozdawczą. Na piątek 10 lutego zaplanowano sesję wyborczą. Prosimy o modlitwę w intencji wyboru Przełożonego Generalnego i jego Rady.

Za: www.marianie.pl