Michalici: Zjazd Prowincji Paragwajsko – Argentyńskiej

Współbracia z prowincji paragwajso-argentyńskiej spotykają się wspólnie dwa razy w roku. Pierwsze spotkanie ma miejsce w okresie wielkanocnym – po niedzieli Miłosierdzia Bożego, aby odprawić rekolekcje kapłańskie, drugie zaś pod koniec roku, aby podsumować owoce pracy i podzielić się trudami życia zakonnego i posługi duszpasterskiej oraz spojrzeć w przyszłość. W tym roku spotkanie podsumowujące roczną pracę miało miejsce w Posadas, upalnym mieście północnej Argentyny.

W dniach od 14 do 16 października zmagaliśmy sie z prawie 40 stopniowym upałem tego rejonu Ameryki Południowej, gdzie ziemia jest czerwona, roślinność bardzo bujna. Dwóch współbraci przedstawiło zagadnienia dotyczące duchowości michalickiej. Ks. Daniel Pesce, neoprezbiter, pogłębił problematykę opcji preferencyjnej na rzecz ubogich w oparciu o dokumenty Kościoła, najnowsze nauczanie Papieża i oddaną postawę bł. Ks. Bronisława Markiewicza. Zaś ks. Artur Doniec przedstawił rys historyczno-teologiczny szkaplerza, jako znaku świętego (sakramentalia), w odniesieniu do szkaplerza św. Michała Archanioła.

Całemu spotkaniu, na które już kolejny raz przybyli wszyscy kapłani naszej prowincji, przewodniczył ks. prowincjał, Kazimierz Lorencowicz.

Za: www.michalici.pl