Międzynarodowe Spotkanie MI w Rzymie

Szkoły, przedszkola, rozgłośnie radiowe i telewizja to tylko niektóre dzieła jakie prowadzą członkowie Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie.

W dniach 10-13 października 2019 r. w Rzymie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej, na którym przedstawiciele MI podzielili się owocami pracy w swoich krajach oraz dokonali wyboru prezesa, którym została Angela Morais z Brazylii.

Następnie został powołany międzynarodowy zarząd, w którego w skład wchodzą: Angela Morais – (Brazylia) – Prezes, Miquel Bordas – (Hiszpania) – Wiceprezes, Margherita Perchinelli – (Włochy) – Sekretarz, Członkowie Rady: Norma M. Sanchez – Meksyk, o. Tomasz Tęgowski – Polska, John Galten – USA.

Ostatniego dnia uczestnicy międzynarodowego spotkania przedstawili spostrzeżenia i propozycje dotyczące jeszcze lepszego funkcjonowania wspólnot MI w swoich krajach.

o. Arkadiusz Bąk OFMConv

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.pl