Monachium: pielgrzymka do Augsburga do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Pielgrzymka wiernych polskich parafii na terenie Bawarii – w tym także z prowadzonej przez redemptorystów Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium – do kościoła św. Piotra w Augsburgu, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły odbyła się 1 lipca 2017 r.

Obraz ten namalowany ok. 1700 r. przez Johanna Schmittdnera cieszy się coraz większą czcią wsród wiernych. Do rozpowszechnienia jego kultu przyczynił się wydatnie papież Franciszek. Bp Bergolio (przyszły papież) przebywając w Niemczech w 1986 r. nawiedził między innymi kościół św. Piotra w Augsburgu, w którym odkrył umieszczony w bocznej nawie obraz przedstawiający Matkę Bożą rozwiązującą węzły wstęgi podawanej przez Archaniołów Gabriela i Michała. Z inicjatywy bpa Bergolio namalowano kopię tego obrazu, którą umieszczono w kościele św. Jose del Talar w Buenos Aires. Obecnie obrazy z wizerunkiem Maryi Rozwiązującej Węzły znajdują się poza Augsburgiem w Tregiście i Villach w Austrii, Oberriet (Szwajcaria), Formozie (Argentyna), Del Rio (Teksas, USA), Limie (Peru), czterech kościołach w Buenos Aires, Campinas w Brazylii oraz w Polsce w parafii św. Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich.

W pielgrzymce do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły wzięli udział duszpasterze z wiernymi polskich parafii w Augsburgu, Ingolstadt, Monachium i Rosenheim. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o.dr Stanisław Pławecki CSsR, dziekan dekanatu bawarskiego, a kazanie wygłosił ks. Ryszard Kaźmierczak SDB – ojciec duchowy dekanatu. Kaznodzieja zwrócił uwagę na wielki węzeł wrogości, który pojawił się w latach 80. minionego wieku między największymi mocarstwami świata. Węzeł ten niosący groźbę wojny atomowej został usunięty dzięki szczególnej interwencji Matki Bożej Fatimskiej, której Jan Paweł II poświęcił cały świat.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo maryjne, w czasie którego śpiewano specjalną litanię do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Na zakończenie o. Pławecki podziękował wszystkim za wspólne pielgrzymowanie i życzył pielgrzymom, by doświadczali nieustannej pomocy Matki Bożej w rozwiązywaniu wielorakich węzłów pojawiających się w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym.

Iwona Kuśnierz, Monachium

Za: www.redemptor.pl