Nagroda Rektora KUL dla australijskich chrystusowców

W dniach od 20 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.  przebywał w Australii ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W podróży towarzyszył mu  ks. dr Marek Grygiel – pełnomocnika rektora ds. kontaktów z Polonią.

Gość spotkał się z polonią australijską i jej duszpasterzami m.in. w Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide, na Gold Coast i w Brisbane.

Pobyt Rektora KUL-u w Australii był także okazją do wyrażenia szczególnej wdzięczności polskim duszpasterzom. Podczas Mszy św. w Keysborough, sprawowanej w Boże Narodzenie, przekazał on na ręce ks. Prowincjała medal „Signum Universitatis”. Medal ten został przyznany księżom chrystusowcom pracującym na terenie Australii i Nowej Zelandii, jako wyraz uznania za wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Więcej informacji i zdjęcia na stronie prowincji. 

Za: www.chrystusowcy.pl