Nowa parafia karmelitańska na Białorusi

Ks. Bp Kaszkiewicz powiadomił listownie  Radę Prowincjalną Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych o pozytywnym opowiedzeniu się Zarządu Diecezji Grodzieńskiej za rozpoczęciem starań u władz państwowych o rejestrację parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w mikrorejonie Pohorany-Koszewniki w Grodnie.

Ks. Bp Kaszkiewicz potwierdza istnienie tejże parafii w Grodnie i nominację na jej administratora o. Pawła Rudźmana.

Za: www.karmelicibosi.pl