Nowa wspólnota Braci Mniejszych w Niemczech

Dnia 4. października, w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu trzech braci z naszej poznańskiej Prowincji zakonnej oficjalnie przejęło opiekę nad pięcioma parafiami w Archidiecezji Bamberg. Są nimi: o. Kosma Rejmer (proboszcz i przłożony wspólnoty zakonnej), o. Rufus Witt (wikariusz parafialny i zastępca przełożonego) oraz o. Bonifacy Suhak (wikariusz parafialny). Oficjalne wprowadzenie franciszkanów odbyło się podczas uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym w Altenkunstadt, w której uczestniczyła wielka liczba wiernych. Pośród zaproszonych gości było obecne duchowieństwo z dekanatu, a także przedstawieciele ze świata polityki. Z naszej Prowincji przybyli: w roli delegata Ministra Prowincjalnego- o. Bernard Marciniak, a także pracujacy w Niemczech o. Maksymilian Kraj.

Uroczystość ta rozpoczęła się od wkorczenia wielkiej parady muzycznej, która przemierzała ulicami miasta Altenkunstadt od miejskiegio rynku aż do kościoła. Nastąpiło procesyjne wejście do kościoła z orkiestrą, pocztami standarowymi rozmaitych ugrupowań i stowarzyszeń,  z wiernymi i duchowieństwem.

Wprowadzenia do Parafii dokonał z ramienia JE Abp. Ludwiga Schicka dziekan dekanatu Lichtenfels ks. Michael Schüpferling. W swojej przemowie zaznaczył, że trzeba okazać wdzięczność Panu Bogu z tej racji,  że zamiast jednego, przysłał od razu trzech kapłanów. Podziękował poprzedniemu Proboszczowi za wykonaną pracę i wyraził swoje ubolewanie z powodu śmierci o. Pawła Hebla, który do stycznia br. pełnił funkcję Proboszcza w kilku parafiach objętych przez nowych braci.

Oprócz pięciu parafii, za które w głownej mierze odpowiedzialny będzie o. Kosma z racji pełnionej funkcji, pozostali wspólbracia w swoich dekretach zostali mianowani wiakriuszami na cały okręg Obermain-Jura, który składa się z ośmiu parafii nie licząc kościołów i kaplic filialnych.

Po Mszy świetej wszyscy uczestnicy przemierzyli w procesji z koscioła do domu parafialnego, w którym przygotowany został poczęstunek.

 o. Bonifacy Suhak OFM

Za: www.franciszkanie.net