Uroczyste otwarcie Jubileuszu 500-lecia Narodzin św. Teresy od Jezusa

W sobotę 11 października 2014 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie rozpoczął się Rok Jubileuszowy związany z rocznicą 500-lecia narodzin Świętej Matki Teresy od Jezusa. Uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W Eucharystii wzięła udział licznie zgromadzona rodzina karmelitańska z całej Polski.

Podczas wprowadzenia do Mszy świętej Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek przywitał przybyłych ojców i braci z obu polskich Prowincji, przybyłe zewnętrzne siostry karmelitanki bose, siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, karmelitanki misjonarki, karmelitanki misjonarki terezjanki, członków Świeckiego Karmelu oraz Instytutu Elianum, członków Bractw Szkaplerznych oraz wszystkich przybyłych czcicieli św. Teresy od Jezusa. Ojciec Prowincjał podkreślił, że Jubileusz narodzin św. Teresy jednoczy Karmel na całym świecie w uwielbieniu Boga za wielkie dzieła jakich dokonał. Dodał, że w Roku Jubileuszowym pragniemy powierzyć Panu Bogu nasze wspólnoty oraz zadania i dzieła całego Kościoła. Wyraził przekonanie, że również dzisiaj św. Teresa pragnie nas uczyć jak w codzienności być świadkiem Boga i znakiem Jego obecności w świecie.

W homilii ks. kard. Dziwisz mówił o św. Teresie i głębokim nabożeństwie jakie św. Jan Paweł II żywił do duchowości karmelitańskiej. Pragnąć podkreślić znaczenie i aktualność naszej duchowości wspomniał wszystkich synów i córki polskiego Karmelu, którzy cieszą się już chwałą ołtarzy lub których procesy beatyfikacyjne są jeszcze w toku. Ks. kardynał życzył naszym wspólnotom, aby były szkołami prawdziwej modlitwy. Wyraził przekonanie, że Rok św. Teresy będzie czasem wielkiej łaski. Nawiązując do odczytanej Ewangelii o Samarytance metropolita krakowski przypomniał jak wielką rolę w życiu św. Teresy odegrał ten fragment Pisma Świętego. Zachęcił, aby i dla każdego i każdej z nas Jezus Chrystus był żywą wodą „wytryskującą ku życiu wiecznemu”.

Po Mszy św. w auli św. Jana Pawła II odbył się koncert pieśni karmelitańskich w wykonaniu pochodzącego z Przemyśla zespołu „Twoje Niebo”. Pieśni były przeplatane recytacją poezji św. Teresy w wykonaniu Pani Izabeli Drobotowicz-Orkisz, aktorki i założycielki teatru Hagiograf im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po koncercie odbyła się zorganizowana przez Wydawnictwo Karmelitów Bosych prezentacja 8-odcinkowego filmu „Teresa od Jezusa”. Na zakończenie chętne osoby mogły zwiedzić przygotowaną przez o. Mariusza Wójtowicza wystawę „Teresa i jej dzieło życia” oraz nabyć wybrane pozycje książkowe o tematyce karmelitańskiej.

Źródło: milosierdzie.pl

Za: www.karmel.pl