Nowy biskup michalita

31 stycznia Papież Franciszek mianował ks. Józefa Andrzeja Dąbrowskiego (proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w London i przełożonego Północnoamerykańskiej Wiceprowincji Zgromadzenia św. Michała Archanioła) biskupem pomocniczym diecezji London, jednej z największych diecezji anglojęzycznych w Kanadzie. 

Biografia

Biskup elekt Józef A. Dąbrowski urodził się 17 lipca 1964 roku w Wysokiej Strzyżowskiej na Podkarpaciu, jako drugie z pięciorga dzieci Czesławy i Ludwika.

Wychował się w bardzo religijnej rodzinie, w której pobożność, prawość, pracowitość oraz miłość Boga i bliźniego stanowiły najwyższe wartości.
W życiowych wyborach młodego Józefa A. Dąbrowskiego znacząca rolę odegrali  także gorliwi kapłani, zwłaszcza jego wujek ks. Franciszek Podsiadło oraz michalicki misjonarz ks. Zdzisław Kruczek, który zainspirował Biskupa Nominata posługą ludziom ubogim, pozostającym na marginesie społeczeństwa i emigrantom.

Po ukończeniu szkoły średniej prowadzonej przez księży michalitów w Miejscu Piastowym, Józef Dąbrowski postanowił wstąpić do Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po ukończeniu nowicjatu i odbyciu rocznej praktyki w Polsce, został wysłany do Włoch, aby kontynuować naukę w Instytucie Filozofii i Teologii św. Piotra w Viterbo, którą uwieńczył tytułem magistra przyznanym przez Papieski Uniwersytet św. Anzelma w Rzymie w 1991 roku.

Biskup elekt, jeszcze jako kleryk, miał zaszczyt kilka razy służyć do Mszy świętych, które sprawował ówczesny papież św. Jan Paweł II. Później, już jako kapłan, wiele razy koncelebrował z Papieżem Polakiem Eucharystię. Jak twierdzi Nominat te spotkania ze Świętym Papieżem pozostawiły w nim niezatarte głębokie znamię.

Ks. Józef A. Dąbrowski przyjął święcenia kapłańskie w Papieskim Sanktuarium Santa Maria ad Rupes we Włoszech 4 maja 1991 roku. Cztery dni później otrzymał od przełożonego generalnego dekret przydzielający go do Wspólnoty Księży Michalitów w London w Kanadzie. Swój pobyt w tym kraju rozpoczął od kursu języka angielskiego, który odbył w Fanshawe College. Następnie został mianowany wikariuszem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, gdzie pracował od 1992 do 1993 roku, po czym został przeniesiony do parafii St. Michael w Leamington. Tam posługiwał do 1996 roku. Później przez rok (1996-1997) pracował w parafii Piusa X (obecnie Świętej Rodziny) w London, a od 1997 roku w parafii Najświętszej Marii Panny w London, w której  od roku 1998 do dziś pełnił posługę proboszcza.

Ks. Józef A. Dąbrowski z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem posługiwał zarówno we wspólnotach michalickich, jak w diecezji. Stąd jest dobrze znany w kanadyjskim środowisku kapłanów diecezji London. Swoim doświadczeniem służył w kilku diecezjalnych komisjach, takich jak: the Ministry to Priests, the Council of Priests, the Cemetery Advisory Board i the Linguistic Communities.

16 czerwca 2013 roku ks. Dąbrowski został mianowany przełożonym Północnoamerykańskiej Wiceprowincji Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Biegle posługuje się językiem angielskim, polskim i włoskim. Zna także język rosyjski, łaciński i hiszpański. Lubi podróże i grę na gitarze. Interesuje się także sportem, zwłaszcza siatkówką, narciarstwem, tenisem, piłką nożną. Jest fanem drużyny piłkarskiej AS Roma!

Oświadczenie biskupa elekta Józefa A. Dąbrowskiego

Chciałbym wyrazić Bogu podziękowanie za dar wezwania mnie do służby Kościołowi, ludowi Bożemu, Wspólnocie Księży Michalitów i moim braciom kapłanom.

Kiedy zostałem wyświęcony na kapłana, ok. 24 lata temu, nigdy bym nie przypuszczał, że pewnego dnia zostanę biskupem.

Zostałem powołany na ten urząd w roku poświęconym życiu konsekrowanemu oraz w święto św. Jana Bosco, co wydaje się prawdziwie znakiem opatrznościowym.

Jestem dumny z pracy z naszych księży diecezjalnych, którzy pielęgnują wiarę katolicką oraz z powołań kapłańskich i zakonnych naszej młodzieży.

Modlę się, aby Bóg nadal błogosławił mnie, a także moją posługę i udzielał mi wiedzy, mądrości i współczucia wymaganego, by służyć ludziom w tej ogromnej diecezji London.

Rozpoczynając nowy etap w moim życiu, pragnę ofiarnie i owocnie  współpracować Biskupem Ordynariuszem, aby służyć wiernym naszej diecezji.

Wyrażam także moją głęboką wdzięczność i cześć Ojcu Świętemu Franciszkowi oraz naszemu Biskupowi Ordynariuszowi Ronaldowi Piotrowi Fabbro za zaufanie, jakim mnie obdarzono.

Zacznę ten nowy czas w moim życiu pewien, że modlitwy Ojca Świętego, wspólnoty Księży Michalitów, diecezji, rodzin parafialnych, mojej rodziny i przyjaciół, będą mi nieustannie towarzyszyć. Bez świadomości tego wsparcia nie byłbym w stanie zaakceptować tej odpowiedzialności.

Za: www.michalici.pl