Europejska Nagroda Obywatelska dla Bonifratrów

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego otrzymał „Europejską Nagrodę Obywatelską 2014”, przyznawaną przez Parlament Europejski. Decyzja została podana do wiadomości po spotkaniu jury w Brukseli, które wybrało spośród różnych kandydatów, propozycję przedstawioną przez europosła Gabriela Mato. Przyznanie nagrody Zakon będzie świętował w Madrycie, natomiast oficjalna ceremonia wręczenia odbędzie się 25 lutego 2015 w Brukseli, podczas głównej uroczystości, w której udział wezmą wszyscy laureaci.

Europejską Nagrodę Obywatelską Parlament Europejski utworzył w 2008 roku, aby nagrodzić Europejczyków za nadzwyczajne osiągnięcia.

Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach:

– Promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi,
– Ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej.
– Codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Laureatami tego wyróżnienia mogą być obywatele, grupy, stowarzyszenia lub organizacje. Każdy deputowany PE ma prawo do nominowania jednego kandydata rocznie.

Za: www.bonifratrzy.pl