Nowy dom zakonny polskich bernardynów w Argentynie

Początki obecności Bernardynów w Argentynie
Nasi misjonarze franciszkańscy z krakowskiej Prowincji OO. Bernardynów pracują w Argentynie już prawie 60 lat. Pierwsi ojcowie przybyli wraz z polskimi emigrantami do Buenos Aires, aby towarzyszyć rodakom na obczyźnie. Wybudowali Polski Ośrodek Polonijny na obrzeżach Buenos Aires w Martin Coronado i do dziś prowadzą pracę duszpasterską wśród Polaków i ich rodzin, angażując się także w posługę dla Kościoła argentyńskiego.
Od 2007 r. Bracia Mniejsi pracują w Puerto Libertad, w prowincji Misiones, na północy Argentyny. Ówczesny prowincjał, o. Czesław Gniecki przychylił sie do prośby miejscowego biskupa mons. Marcelo Raula Martorella i wysłał do Libertad dwóch braci: o. Seweryna Matyasika i o. Sylwana Jędrykę. W dniu 23 czerwca 2007 r. biskup diecezji Puerto Iguazu przekazał parafię NajświętszegoSerca Pana Jezusa w Puerto Libertad OO. Bernardynom. O. Seweryn został mianowany proboszczem, a o. Sylwan wikariuszem. Bracia od razu rozpoczęli konieczny remont domu parafialnego. Wspólnota z Martin Coronado wsparła remont finansowo i w wieloraki sposób udziela dalszej pomocy. Prace zakończyły się w listopadzie 2007 r. Wtedy to ks. bp Józef Guzdek dokonał poświęcenia domu, nowej kaplicy domowej i pomnika św. Jana Pawła II.

Praca w diecezji Puerto Iguazu
Od początku objęcia parafii bracia rozpoczęli również pracę duszpasterską w Puerto Libertad. Swą otwartością i braterskim nastawieniem szybko zyskali życzliwość i zaufanie parafian. Powoli zaczęli przychodzić ludzie z wiosek, którzy przedtem nie mieli mozliwości korzystania z posługi kapłana.
I tak oprócz parafii w Puerto Libertad do dziś bracia posługują w pięciu wioskach na obrzeżach dżungli. Poza tym odwiedzają Indian Guarani w dwóch wioskach. Od początku posługują również Polakom zamieszkującym te okolice. W roku 2008 miejscowy biskup poprosił o posługę u sióstr Klarysek w Puerto Esperanza i mianował o. Sylwana ich kapelanem, a o. Seweryna  spowiednikiem. W 2010 r. mianował braci oficjalnymi spowiednikami w diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Puerto Iguazu, a w 2013 r. o. Seweryn został delegatem do spraw życia zakonnego w diecezji.

Nowy współbrat
Po wizytacji generalnej, którą przeprowadził w 2010 r. o. Samuel Cegłowski, zrodziła się myśl utworzenia nowej wspólnoty niezależnej od Martin Coronado (odległej o ok. 1300 km). Powstała wtedy potrzeba powiększenia całego składu o jednego współbrata. Dołączył do niej o. Florencjusz Grabarczyk, który z wielkim zapałem włączył się w pracę i od razu zdobył sobie życzliwość wiernych.

Wizytacja prowincjalna 2013 r.
W kwietniu 2013 r. przybył do Puerto Libertad ojciec prowincjał Jarosław Kania, któremu towarzyszył  o. Bolesław Opaliński. Ten ostatni wygłosił dla braci z obydwu wspólnot  doroczne rekolekcje zakonne. Ojciec  prowincjał odwiedził biskupa w Puerto Iguazu. Owocem tej wizyty jest umowa, która określa warunki pracy Bernardynów w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad. Umowa zawiera zgodę ordynariusza na utworzenie nowego domu zakonnego na terenie diecezji Puerto Iguazu. Został on uroczyście poświęcony przez bp. Marcelo Raula Martorella 25 października 2014 r. w obecności ojca prowincjała Jarosława Kani. Bp Martorell modlił się 8 lat o obecność franciszkanów w diecezji i jego modlitwy zostały wysłuchane.

o. Sylwan Jędryka OFM

Więcej (zdjęcia) na: www.bernardyni.com