Nowy Moderator Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

Ks. Emanuele Lupi CPPS został wybrany na nowego Moderatora Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Ks. Emanuele urodził się 05.02.1974 r w Albano, we Włoszech. Wstąpił do Zgromadzenia w roku 1985, rozpoczynając naukę w Niższym Seminarium Duchownym. W roku 1992 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 2001 r.

Był na misjach w Peru i Indiach, wykładał historię Kościoła w Morogoro, w Tanzanii. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe. Przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję Wice-Moderatora Generalnego w Radzie Generalnej.

Życzymy mu dużo sił i mądrości Bożej w tak odpowiedzialnym zadaniu.

Za: www.cpps.pl


Nowy Wice-Moderator Generalny i nowa Rada Generalna

Ks. Angelo Anthony CPPS – Wice-Moderator Generalny – I Radny Generalny

Urodził się 30.06.1959 r w Wapakoneta (Ohio), w USA. Wstąpił do Zgromadzenia w 1980 r., został definitywnie inkorporowany do Zgromadzenia 17.05.1988 r., święcenia kapłańskie przyjął 24.06.1989 r. Przez wiele lat był proboszczem w par. św. Józefa w Dayton oraz pełnił funkcję odpowiedzialnego za powołania. W latach 1998-2010 pełnił funkcję Prowincjała Prowincji Cincinnati w USA, przez trzy kolejne kadencje.

II Radny Generalny
Ks. Augusto Menichelli CPPS – Prowincja Atlantic
ur. 12.07.1973; święcenia kapłańskie 20.10.2004

III Radny Generalny
Br. Juan Acuña CPPS – Prowincja Cincinnati
ur. 21.10.1973; inkorporacja definitywna 18.08.2012

IV Radny Generalny
Ks. Alois Schlachter CPPS – Prowincja Teutonica
ur. 26.04.1964; święcenia kapłańskie 29.06.1991

Od lewej stoją: Angelo Anthony CPPS (Wice-Moderator Generalny i I Radny); Alois Schlachter CPPS (IV Radny); Emanuele Lupi CPPS (Moderator Generalny); Augusto Menichelli CPPS (II Radny); Juan Acuña CPPS (III Radny)

Za: www.cpps.pl