O. Jan Kot OMI biskupem w Brazylii

Ojciec Święty przyjął rezygnację przez ordynariusza diecezji Zé Doca w północno-zachodniej części kraju bp. Carla Ellenę, złożoną ze względu na wiek. Na jego miejsce mianował 52-letniego o. Jana Kota, oblata Maryi Niepokalanej. Polski duchowny od 20 lat pracuje w Brazylii i dotychczas był proboszczem w Campo Alegre do Fidalgo w ubogim stanie Piaui na zachodzie kraju.

O. Jan Kot OMI urodził się w 1962 r. w Makowie Podhalańskim (archidiecezja krakowska). Ukończył technikum budowlane w Rybniku, gdzie się wychował. W 1985 r. wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu n. Bugiem, gdzie 8 IX 1986 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Wielkopolska), gdzie 15 VI 1991 r. został wyświęcony na diakona i 20 VI 1992 r. na prezbitera. Po dwuletniej wikariuszowskiej praktyce duszpasterskiej w Siedlcach w 1994 r. wyjechał na misje do Brazylii. W latach 1995–2000 pracował w Jussarval, następnie w Vitória di Santo Antão, a od 2005 r. był proboszczem parafii Najświętszego Serca Maryi w Campo Alegre do Fidalgo w diecezji São Raimundo Nonato. Tam podjął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła. Zaangażowany był w pracę z młodzieżą oraz w posługę na rzecz ubogich z faweli. W ostatnim czasie był wikariuszem Prowincji Brazylijskiej Zgromadzenia i był współorganizatorem oblackiej części Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Współpracował z oblackim pismem „Misyjne Drogi”.

Diecezja Zé Doca powstała 13 października 1983 r. pod nazwą Cândido Mendes. Wcześniej, od 16 października 1961 r., miała rangę prefektury apostolskiej o tej samej nazwie. Obecny tytuł nosi od 5 lipca 1991 r. Wchodzi w skład metropolii São Luis do Maranhão na północy Brazylii. Zajmuje powierzchnię nieco ponad 35,1 tys. km2 i jest zamieszkana przez przeszło 330 tys. osób, z których ponad 300 tys. stanowią katolicy. Na jej terenie działa 20 parafii, obsługiwanych przez 25 księży diecezjalnych i zakonnych oraz ponad 20 sióstr zakonnych.

O. bp Jan Kot OMI jest piątym biskupem wywodzącym się z Polskiej Prowincji Zgromadzenia, a pierwszym oblackim biskupem w Brazylii. Pozostali to Eugeniusz Juretzko OMI (Kamerun), Jacek Pyl OMI (Krym – Ukraina/Rosja), Radosław Zmitrowicz OMI (Ukraina) i Wiesław Krótki OMI (Kanada Północna – Eskimosi).

Za: www.oblaci.pl