Nowe książki w ofercie Calvarianum

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi pozycjami w ofercie wydawnictwa Calvarianum.

Kronika Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów (1209-1536),

autor: Jan z Komorowa, przetłumaczył O. Kazimierz Żuchowski OFM

Str. 408, format 17 x 24 cm, oprawa twarda, cena 65 zł

Ojciec Jan z Komorowa (ok. 1465-1536) był jednym z najwybitniejszych bernardynów żyjących na przełomie XV/XVI wieku. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił mając ok. 30 lat i posiadając gruntowne wykształcenie. W zakonie pełnił różne obowiązki. Był gwardianem, prowincjałem, delegatem na kapituły generalne. Ostatnie cztery lata życia mieszkał w Krakowie i mimo starszego wieku poświęcił je pisaniu kroniki zakonu.

Najważniejsze i najobszerniejsze dzieło o. Jana z Komorowa powstało w ostatnich latach jego życia, gdy nie pełnił już żadnych obowiązków w prowincji. Wówczas to powstał rękopis jego kroniki, nazywany Rękopisem Czartoryskich. Równocześnie z oryginałem przygotowywał kopię wspomnianego rękopisu, nazwaną później Rękopisem Jagiellońskim. Kronika ojca Jana z Komorowa, której przekład przedstawia o. Kazimierz Żuchowski, zaczyna się od słów: Incipit breve memoriale Ordinis Fratrum Minorum… Zaczyna się krótka kronika Zakonu Braci Mniejszych. Autor opowiada o przełożonych zakonu i o wydarzeniach w zakonie, o nieporozumieniach, sprzeczkach i waśniach powstających w różnych czasach i z różnych powodów. Autor opowiada też o początkach prowincji polskiej, o zakładaniu nowych klasztorów, o trosce o obecne i przyszłe klasztory, o łaskach i przywilejach. Jan z Komorowa przedstawia chronologicznie dzieje całego zakonu, przede wszystkim jego początki, wymienia generałów i wikariuszy obserwanckich, omawia herezje i sekty, które w tym czasie powstały, ukazuje rozprzężenie w zakonie i podejmowane próby przywrócenia karności oraz rozwój ruchów obserwanckich. Uwzględnia także ogólne dzieje zakonu. Szczególnie szeroko omawia historię bernardynów w Polsce. Autor rozpoczynając historię zakonu od św. Franciszka, doprowadza ją do 1535 roku.

Kronika Jana z Komorowa napisana jest językiem żywym, barwnym i obrazowym.


O. Martynian Wojciech Darzycki OFM (1918-2009) – bernardyn, odnowiciel franciszkanów na Ukrainie

autor: Roman Oktawian Jusiak OFM

Str. 72, format 14 x 20 cm, oprawa miękka, foto. kolor i czarno-białe, cena 28 zł

Dzięki niniejszej publikacji możemy poznać jednego z wielu ofiarnych bernardynów, o. Martyniana Wojciecha Darzyckiego, który samotnie budował wielką historię Kościoła i Zakonu Braci Mniejszych na Wschodzie Europy.

W XX wieku głosząc Chrystusa i udzielając sakramentów świętych, pomimo wrogości reżimu komunistycznego wobec Kościoła katolickiego, został on na terenach Związku Radzieckiego, a szczególnie na ziemi dzisiejszej Ukrainy, by czynnie brać udział w życiu i losach mieszkających tam ludzi – Polaków i Ukraińców. W srogości i zmienności czasów wykazywał swoistą wielkość i niekonwencjonalność. Kto miał szczęście spotkać i poznać osobiście tego wspaniałego Zakonnika, mógł stwierdzić, że to człowiek wielki, mądry i roztropny, wrażliwy, o wielkiej kulturze osobistej, miły i otwarty. Był bardzo skromnym człowiekiem, zakonnikiem o wysokim poziomie ascetycznym, którego ziemskie losy były trudne i burzliwe.

Niech ta publikacja pomoże czytelnikom czerpać natchnienia z życia o. Martyniana Darzyckiego do wypełnienia zadania, które im jest powierzone w ich kawałku historii.


Publikacje prosimy zamawiać:

Wydawnictwo OO. Bernardynów

„CALVARIANUM”

30-960 Kraków ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765

tel. 12 422 16 50 w. 73

tel./fax 12 432 22 30

(od poniedziałku do piątku od 8 do 14),

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

Za: Calvarianum.