O. Saverio Cannistra wybrany Generałem Zakonu

karmel.pl7 maja br. Kapituła Generalna Karmelitów Bosych w Avila wybrała o. Saverio Cannistrà na urząd Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych.

Urodził się 3 października 1958 w Catanzaro (Włochy). W 1985 r. wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych we włoskiej prowincji Toskanii. Nowicjat zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych 17 września 1986 roku. Profesję uroczystą złożył 1990 r., a następnie w 1992 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie z teologii dogmatycznej. Był wykładowcą w Teresianum w Rzymie i na Wydziale Teologicznym we Florencji. W roku 2008 został wybrany Prowincjałem Prowincji Toskańskiej Zakonu Karmelitów Bosych, a w rok później na Kapitule Generalnej w Fatimie po raz pierwszy wybrano go Przełożonym Generalnym. Obecnie powierzono mu powtórnie urząd Przełożonego Generalnego na kolejne sześć lat.

Za: www.karmel.pl