Odpust zupełny dla legionistów Chrystusa

RVLegionistom Chrystusa i członkom związanego z nimi ruchu Regnum Christi z okazji jubileuszu 75-lecia powstania tego zgromadzenia Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego. Będą go mogli uzyskać w tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla oraz w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w przyszłym roku. Ponadto okazją do uzyskania odpustu będzie realizacja dzieł miłosierdzia, nauczanie i poznawanie doktryny chrześcijańskiej, a także udział w misjach ewangelizacyjnych. Dekret Penitencjarii Apostolskiej szczegółowo podaje warunki, od jakich uzależnione jest otrzymanie odpustu.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie