Home WiadomościZe Świata Oficjalne otwarcie KG28, Przełożony Generalny: “jesteśmy tutaj Kościołem, albo lepiej – zgromadzeniem osób konsekrowanych, zgromadzonych w imię Pana”

Oficjalne otwarcie KG28, Przełożony Generalny: “jesteśmy tutaj Kościołem, albo lepiej – zgromadzeniem osób konsekrowanych, zgromadzonych w imię Pana”

Redakcja

Przełożony Generalny podziękował za obecność licznym gościom, salezjanom i przedstawicielom grup Rodziny Salezjańskiej.

Także dla ks. Angela liczy się przede wszystkim profetyczne spojrzenie, pełne nadziei w odniesieniu do znaczącego zaangażowania: “odpowiedzialnie kierować i ożywiać charyzmat Kościoła, dla Kościoła i dla świata, który wzbudził Duch”.  

I w tym kontekście jako salezjanie musimy odnowić “odpowiedzialność za komunię i jedność życia w Zgromadzeniu” w tym jednym celu: troszczyć się o sprawy Boże.

Jak to stwierdził ks. Luigi Ricceri w czasie Kapituły Generalnej 20: “Nasze zgromadzenie nie jest zgromadzeniem udziałowców branży przemysłowej, nie jest też zgromadzeniem politycznym z różnymi frakcjami sprzecznych interesów gospodarczych, prestiżu, ambicji. My jesteśmy tutaj Kościołem, albo lepiej – zgromadzeniem osób konsekrowanych, zgromadzonych w imię Pana, opowiadającym się całkowicie za nadprzyrodzonym ideałem”.    

Następnie Przełożony Generalny przechodząc do tematu i specyficznych celów KG28 skierował uwagę na niektóre z nich. Przede wszystkim podkreślił, że “należy dać absolutny prymat salezjańskiemu posłannictwu ukierunkowanemu na współczesną młodzież”, a wśród nich dając pierwszeństwo najbardziej potrzebującym, najuboższym i opuszczonym”.

Jaki salezjanin wychodzi dzisiaj na spotkanie młodzieży? Jaki jest jego profil? Ten ma Księdza Bosko za wzór.

“Z Księdzem Bosko jako wzorem: to powinno oznaczać dzisiaj to samo, jak powiedzieć, że jest on:

–        osobą konsekrowaną głębokiej wiary;
–        żywiącą pasję apostolską do młodzieży;
–        synem Bożym, który umie być i czuje się ojcem młodzieży;
–        posiada tożsamość charyzmatyczną, która ubogaca Kościół charyzmatem Księdza Bosko i tworzy komunię eklezjalną;
–        jest apostołem ludzi młodych, zawsze wiernym, zawsze elastycznym i kreatywnym;
–        jest zawsze wychowawcą, zawsze przyjacielem młodzieży”.

Dzisiaj, jeszcze bardziej niż w innych czasach, salezjanin żyje ze świeckimi na polu posłannictwa i formacji. W tym względzie trzeba iść jeszcze dalej, stąd też ks. Angel zachęca, aby Kapituła Generalna “zechciała uwzględnić niektóre z tych punktów, na których powinno się oprzeć nasze rozeznanie”, aby w ten sposób przezwyciężyć opory co do wspólnej misji ze świeckimi, aby wzrastać we wzajemnych relacjach ze świeckimi, na bazie wspólnej formacji.

Kapituła Generalna 28 kieruje teraz wielki apel, jak to już zostało powiedziane w liście zwołującym KG28: “będziemy wezwani do rozeznania z realizmem, odwagą i determinacją kierunku drogi do przemierzenia w obecnym, XXI wieku, w tym czasie Kościoła, który jest szczególnym czasem odnowy i oczyszczenia”.  

Musimy kontynuować to, co zaczął Ksiądz Bosko, jak on to sam w 1875 roku powiedział ks. Giulio Barberisowi:

«Wy dokończycie dzieło, które ja zacznę; ja nakreślę, wy dacie kolory […] Ja zarysuję projekt Zgromadzenia i zostawię go tym, którzy przyjdą po mnie, aby uczynili go pięknym». A na koniec ks. Angel powiedział:

“Myśle, że biorąc udział w tej KG28, którą dzisiaj zaczynamy, oczyścimy inne części tego szkicu, jaki Ksiądz Bosko nam pozostawił, aby Duch Święty mógł nas oświecać również dzisiaj, abyśmy pozostali wierni Panu Jezusowi w wierności charyzmatowi naszych początków, ze współczesną muzyką i kolorami”. 

O godz. 12.30 kierownik Kapituły w imieniu Przełożonego Generalnego dokonał formalnego aktu oficjalnego otwarcia Kapituły Generalnej 28, oddając ją pod pieczę Maryi, co znalazło wyraz w modlitwie i pieśni Sub tuum praesidium.

Foto na ANSFlickr

Za: infoans.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda