Ojciec Moral 97. Generałem Augustianów

4 września 2013 członkowie Kapituły Generalnej zakonu augustianów wybrali w Rzymie o. Alejandro Moral Anton, na urząd Przeora Generalnego, który zastąpił ustępującego o. Roberta Prevost. O.Alejandro Moral jest 97.

Generałem Zakonu św. Augustyna. Po swoim wyborze powiedział: „Chcę, aby zakonna rodzina augustiańska stawała się co raz bardziej rodziną ewangelizacyjną. Chciałbym, aby rodzina augustiańska, zgodnie ze swoim charyzmatem, coraz gorliwiej oddawała się służbie ludziom najuboższym i cierpiącym”. Do braci zebranych na zaprzysiężeniu powiedział: ” Nie jestem waszym Ojcem Generałem, ale Przeorem Generalnym, co znaczy, że jest powołany jako pierwszy pośród równych sobie braci”.

Ojciec Alejandro Moral urodził się w La Vid (Burgos), w Hiszpanii, 1 czerwca 1955 roku. Wstąpił do nowicjatu augustianów w 1972 r., a pierwsze śluby zakonne złożył w 1973 roku. Studiował w La Vid i Madrycie, oraz w Kolegium Międzynarodowym S. Monica w Rzymie i Gregorianum. Został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1981 roku. Z wykształcenia jest biblistą.

Pracował jako bibliotekarz, kwestor, dyrektor formacji i radny prowincji Hiszpanii. W 1995 roku, w wieku lat 40, został wybrany Prowincjałem i pełnił tę funkcję do czasu wyboru na wikariusza generalnego zakonu w 2001 roku. Odtąd, aż do wyboru na Przeora Generalnego, był członkiem Domu Generalnego sprawując różne urzędy: był przewodniczącym Komisji powołanej do rewizji Konstytucji zakonu, przewodniczącym Komisji Gospodarczej i prezesem Sekretariatu Justitia et Pax; od 2004 do chwili obecnej pełnił funkcję prokuratora generalnego Zakonu, a od 2009 był asystentem jednej z dwóch Federacji kontemplacyjnych sióstr augustianek w Hiszpanii.

Ojciec Alejandro pracował w wielu międzynarodowych komisjach zakonu m. in. ds. świeckich, edukacji, finansów i duchowości. Wydał wiele artykułów z zakresu biblistyki, życia zakonnego i duchowości hiszpańskich augustianów (w języku hiszpańskim). Na urząd Przeora Generalnego przychodzi człowiek z dużym doświadczeniem, co dobrze wróży jego służbie dla zakonu oraz przyszłości augustianów.

o. Wiesław Dawidowski, OSA

Za: www.deon.pl