Ojcowie Biali: Nowiny z Nowicjatu w Kasamie

Ceremonia obłóczyn w nowicjacie Misjonarzy Afryki w Kasamie, Zambia, grudzień 2014. Z tej okazji jeden z nowicjuszy Jean – Baptist Uzele napisał:

“Oto jest dzień, który dał nam Pan; weselmy się i radujmy się w nim” (Ps 118,24) W poniedziałek 8 grudnia 2014 roku, w chłodny poranek, grupa Misjonarzy Afryki, wśród których był także O. Sergio Villasegnor Salinas z Rady Generalnej, jak i O. Christopher Chileshe, Prowincjał Prowincji Afryki Południowej świętowali uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Miało to miejsce w Centrum Formacyjnym, czyli w nowicjacie Misjonarzy Afryki w Lua Luo.

Wszyscy zostali gorąco pozdrowieni przez Rektora nowicjatu o. Francisa Bomansana. W czasie Mszy św. nowicjusze przyjęli strój zakonny, tzw. ghandurę, burnus i różaniec. Przyjmując ten strój przypomniała mi się radość, jaka nas ogarnęła kiedy po raz pierwszy wspomniano nam o możliwości przyjęcia tego stroju, jak i później w czasie przygotowywania własnego różańca. W czasie ubierania tego stroju brzmiały nam w uszach słowa proroka Izajasza” Cieszę się ogromnie w Panu; w Bogu moim jest radość mojej duszy, ponieważ przyodział mnie szatą zbawienia…” (Iz 61,10). Uroczysta liturgia, śpiewy, tańce i uśmiechy, obecność naszych gości, gratulacje, zachęty, fotografie i dekoracje wyrażały radość tego dnia. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć tego braterskiego spotkania.

W czasie mszy św. o. Sergio przypomniał nam, że Maryja jest najlepszym przykładem ucznia Jezusa Chrystusa. My też jesteśmy powołani, by być uczniami przez naśladowanie jej usposobienia do Bożego wezwania: byśmy byli wrażliwi, zasłuchani w Boże słowa, które rozbrzmiewają w naszych sercach…

Wśród tych, którzy przyjęli strój duchowny zgromadzenia Misjonarzy Afryki znalazł się także nasz kleryk Kamil Szostak. Kamilu, życzymy Ci wytrwałości, otwartości na działanie Ducha Świętego. Modlimy się za Ciebie, byśmy kiedyś razem mogli pracować dla Pana na afrykańskiej ziemi.

Więcej (zdjęcia) na: www.ojcowiebiali.org