Home WiadomościZe Świata ONZ: Reprezentować Zgromadzenie Salezjańskie przy ONZ – misja ks. Pallithanama

ONZ: Reprezentować Zgromadzenie Salezjańskie przy ONZ – misja ks. Pallithanama

Redakcja

Ks. Thomas Pallithanam to drugi przedstawiciel Zgromadzenia Salezjańskiego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dokładniej przez Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). Objął tę funkcję w 2017 roku, zastępując na tym stanowisku ks. Thomasa Brennana. Poprzez ten urząd salezjanie mogą również udzielać się na rzecz najuboższych wśród ubogich.

Co przynosi Księdzu zadowolenie w tej pracy przy ONZ w Nowym Jorku? 

Odpowiedzialność i przywilej, jakie łączą się z ukazaniem naszych dobrych praktyk na forum międzynarodowym, co jest baradzo ważne. Nasza obecność w 135 krajach jest powodem do dumy i pozwala być skutecznym głosem “ubogich i opuszczonych”, zwłaszcza ludzi młodych. W ostatnich trzech latach mogłem bardziej przybliżyć pracę, jaką Zgromadzenie Salezjańskie realizuje na całym świecie. Powodem do zadowolenia jest również to, że teraz salezjańska obecność jest bardziej dostrzegana w ONZ i lepiej koordynowana. Coraz więcej salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej angażuje się w naszą pracę przy ONZ od 2017 roku.

Czego mógł się Ksiądz nauczyć w czasie tych pierwszych lat pełnienia tej szczególnej funkcji?

Słuchając licznych debat, jakie toczyły się w ONZ, i uczestnicząc w różnych dyskusjach i spotkaniach a latere, który służyły do zaprezentowania dobrych praktyk, realizowanych przez wiele organizacji, zdałem sobie sprawę z tego, że jako Zgromdzenie robimy znacznie więcej. Musimy dać poznać jeszcze w większym stopniu to, co czynimy na rzecz młodzieży i potrzebujących.

Zdaję sobie sprawę z tego, że podczas gdy jesteśmy świetni w oferowaniu różnych usług, nie angażujemy się wystarczająco w działania w zakresie advocacy na rzecz tych, którym towarzyszymy. Chociaż oferowanie przez nas różnych usług jest ważne, dając nam również prawo moralne do zabierania głosu w imieniu ludzi młodych i ubogich, musimy zdać sobie sprawę z tego, że zaangażowanie na rzecz przyjęcia polityki, której beneficjentami będą potrzebujący, jest odpowiedzialnością, od której nie możemy się odżegnywać.

W jaki sposób przeciętny salezjanin na świecie może skorzystać z tej salezjańskiej obecności przy ONZ?

To pytanie należałoby odwrócić: w jaki sposób każdy salezjanin może przynieść korzyść salezjańskiemu biuru przy ONZ? Im więcej salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej stanie się skutecznymi rzecznikami advocacy i zmian, tym bardziej nasze obecność przy ONZ stanie się znacząca i skuteczna.  

Powiedziawszy to, mogę stwierdzić, że salezjańskie biuro przy ONZ:

  • może dzielić się różnymi rozwiązniami politycznymi wypracowanymi przez ONZ, które mogą być wykorzystane przez salezjanów, którzy mogą nakłonić rządy poszczególnych krajów do ich wdrożenia z korzyścią potrzebujących;  può condividere le diverse politiche prodotte dall’ONU e queste possono essere usate dai nostri salesiani per spingere i loro governi ad attuare tali politiche a favore dei bisognosi;
  • może prezentować pracę wykonywaną przez salezjanów;
  • pomaga salezjanom uczyć się pracy na polu advocacy;
  • może kontaktować salezjanów z sieciami aktywnych stowarzyszeń obywatelskich w celu wprowadzenia odpowiednich zmian;
  • ułatwia udział salezjanów i młodzieży w Konferencjach ONZ;
  • ostało zobowiązane do tworzenia kultry advocacy w Zgromadzeniu Congregazione;
  • nie może jednak ułatwić żadnej zbiórki funduszy, które by wsparły salezjańskie inicjatywy: pod adresem biura zostało wyraźnie powiedziane, że nie może skupiać się na tego rodzaju przedsięwzięciach.
  • Na koniec mogę powiedzieć, że odczuwam wielką radość i satysfakcję, doświadczając otuchy i wsparcia Rady Generalnej Zgromadzenia.

Za: www.infoans.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda