Orioniści: Zmiany w Radzie Generalnej

Ks. Flavio Peloso, Przełożony Generalny zakomunikował wczoraj współbraciom, że ks. João Inácio Assis Gome z powodów zdrowotnych jak i osobistych złożył wniosek i uzyskał zwolnienie z urzędu Wikariusza Generalnego Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Zgodnie z Naszymi Konstytucjami do najbliższej Kapituły Generalnej zastąpił go na tym stanowisku ks. Achille Morabito.

Źródło: www.donorione.org

Za: www.orionisci.rel.pl