Pallotyni: Kurs formacyjny dla wyższych przełożonych pallotyńskich

InfoSACW dniach od 5 do 12 lipca 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Formacji pallotyńskiej „Wieczernik” w Rzymie odbył się kurs formacyjny dla wyższych przełożonych, zorganizowany przez Zarząd Generalny, w którym wzięli udział wszyscy przełożeni prowincjalni i regionalni stowarzyszenia. Celem spotkania była refleksja i rzeczywiste życie radością pallotyńskiej konsekracji.

Dla pogłębienia tematu zostały przedstawione różne prelekcje: „Duchowe i psychologowie aspekty przełożonego w SAC” – przełożony generalny, ks. Jacob Nampudakam; „Radość pallotyńskiej konsekracji” – ks. Adrian Galbas, przełożony prowincji z Poznania; „Formacja afektywna. Odpowiedź na kryzys wykorzystywania seksualnego nieletnich” – prof. Hans Zollner SJ; „Znaczenie i cel majątku kościelnego w świetle dokumentu CIVCSVA Wytyczne dotyczące zarządzania aktywami w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego” – prof. Aitor Jiménez, CMF; „Lepiej kilku, ale pełnych Ducha: promocja powołania do pallotyńskiego życia konsekrowanego” – przełożony prowincji Niepokalanego Poczęcia, ks. Frank Donio; „Utrata stanu duchownego przez reskrypt Stolicy Apostolskiej” – podsekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, bp Antonio Neri; „Niektóre aspekty postępowania przygotowawczego (kan. 1717 KPK) w przypadku oskarżenia o przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim poniżej 18 roku życia” i „administracyjny proces karny” – prokurator generalny, ks. Vitaliy Gorbatykh; „ZAK, odpowiedzią na znaki czasu” – przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prof. Donatella Acerbi.

Poza słuchaniem prelekcji, uczestnicy kursu mieli okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów w grupach, na plenum, podczas nieformalnych spotkań oraz do dzielenia się radością bycia konsekrowanymi pallotynami podczas celebracji eucharystycznych, modlitw, podczas posiłków i rekreacji.

Wizyta w Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Mszy św. w kaplicy kongregacji, której przewodniczył nasz współbrat ks. Tadeusz Wojda, podsekretarz kongregacji, a następnie kolacja we wspólnocie San Silvestro i dzień skupienia połączony z wycieczką śladami świętych z Umbrii umocniły więzi i radość wyższych przełożonych pallotyńskich.

Za: InfoSAC 20/07/2015 [26]