Pallotyni: Przesłanie ks. Rektora Sanktuarium w Kibeho na rok 2014

„Zbawiciel wie, że jesteśmy i pozostaniemy ludźmi słabymi, zmuszonymi do codziennej walki z własną niedoskonałością, dlatego ofiaruje nam pomoc prawdziwie boską. Jak nasze ciało ziemskie potrzebuje chleba powszedniego, tak życie Boże w nas domaga się również pokarmu. Jam jest Chleb, który z nieba zstąpił. Kto Jego przyjmuje jako swój chleb codzienny, w tym też codziennie wypełnia się tajemnica Bożego Narodzenia, cud Słowa Bożego, które staje się ciałem”.

Edyta Stein

Drodzy Pielgrzymi i Przyjaciele Kibeho,

Przeżyliśmy wraz z Dziewicą Maryją, która jest wzorem wiary chrześcijańskiej, rok ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rokiem Wiary. Został on umocniony duchem nowej ewangelizacji. Ponieważ byliśmy w to zaangażowani, mieliśmy okazję odnowić naszą relację z Bogiem. Rok Wiary zbiegł się z 10. rocznicą poświęcenia Sanktuarium w Kibeho. Przygotowano tam więc specjalny program dedykowany temu wydarzeniu, jakim jest Rok Wiary, co wpłynęło na wzrost liczebności pielgrzymek, tak jak w przypadku pielgrzymki rwandyjskich biskupów i księży w dniu 14 czerwca 2013 r. W odczytach i homiliach dla pielgrzymów wygłoszonych w ciągu teo roku podkreślano spójność między orędziem objawień w Kibeho a wiarą chrześcijańską. W konsekwencji odnotowaliśmy kilka przypadków świadczących o nawróceniu, owoc modlitwy, ale również dobrego odbioru orędzia z Kibeho i odpowiedniej opieki nad pielgrzymami. Regularnie otrzymujemy dużo listów z całego świata, w których prosi się nas o pomoc modlitewną.

Projekt5b-kopia_22.jpg

Dzięki Bogu i hojności naszych dobrodziejów można było kontynuować zagospodarowywanie Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho. Z ważnych prac wykonanych w 2013 r., możemy wspomnieć o uzupełnieniu kostką części placu przed kościołem, co zmniejsza ryzyko pobrudzenia się błotem. Rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego bloku sanitarnego. Myślimy również o poszerzeniu infrastruktur związanych z przyjmowaniem pielgrzymów. Chcemy zbudować kaplicę wieczystej adoracji, kaplicę pojednania, kolejny blok sanitarny oraz urządzić kemping dla pielgrzymów. Wasze wsparcie materialne i duchowe jest nam bardzo potrzebne. Chcemy, żebyście lepiej poznali Sanktuarium w Kibeho, dlatego zawsze dostępna jest nasza strona internetowa www.kibeho-sanctuary.com, która działa już w trzech językach (po angielsku, francusku i polsku). Myślimy o jej rozwinięciu dodając w niedalekiej przyszłości tłumaczenia na inne języki. W każdą sobotę o godzinie 16.30 Radio Maryja nadaje modlitwę różańcową z Kibeho. Można przyłączyć się do modlitwy przez Internet, wchodząc na oficjalną stronę Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, na adres jak wyżej.

W homilii wygłoszonej 28 listopada 2007 r. w Kibeho, kardynał Ivan Dias powiedział, że w następstwie orędzia objawień, Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho staje się coraz bardziej miejscem pielgrzymek o międzynarodowym charakterze. Tym samym Kibeho staje się uprzywilejowanym miejscem nowej ewangelizacji Afryki i całego świata. Liczba pielgrzymów odwiedzających Kibeho rośnie z roku na rok. Jesteśmy w trakcie udoskonalania duszpasterstwa Sanktuarium, aby lepiej odpowiadać na ludzkie i duchowe potrzeby pielgrzymów. Dziękujemy wszystkim, którzy starają się pobudzać i wspierać pielgrzymów w Kibeho. Uczestniczą oni aktywnie w szerzeniu orędzia Dziewicy Maryi i w ten sposób stają się prawdziwymi świadkami miłości Boga do wszystkich ludzi. W czasie swoich objawień w Kibeho Matka Słowa stanowczo zaprosiła nas do nawrócenia serc poprzez przyjęcie tej Bożej Miłości i nieustającą modlitwę za Kościół i o pokój na świecie. Przypomniała nam również, byśmy kochali modlitwę różańcową i Różaniec do Siedmiu Boleści. Dzięki tej modlitwie łatwiej dostąpimy opieki i wstawiennictwa Matki Słowa. To prosty i dostępny dla wszystkich sposób, złożyć siebie w Jej najświętsze ramiona, które nosiły i karmiły Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela.

Korzystając z okazji przekazujemy Wam program Sanktuarium w Kibeho na 2014 rok. Niech ten nowy rok będzie dla nas wszystkich szczęśliwą okazją doświadczania dobrodziejstw wstawiennictwa Matki Słowa. Niech Bóg Wam błogosławi, a Dziewica Maryja, Matka Słowa, ma Was w swojej opiece!

W imieniu Komitetu Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho:

Ks. Zbigniew Pawłowski SAC
Rektor Sanktuarium

Kibeho, 8 grudnia 2013 r.

Za: InfoSAC 22/12/2013 [43]