Papieski kaznodzieja o Ojcach Kościoła

O znaczeniu Ojców Kościoła w życiu wspólnoty wierzących przypomniał dziś rano Kaznodzieja Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessa OFM Cap. wygłaszając w kaplicy Redemptoris Mater w obecności papieża pierwsze kazanie wielkopostne.

O. Cantalamessa przypomniał słowa wybitnego teologa, kard. Henri de Lubaca, który twierdził, że nigdy w historii nie było odnowy Kościoła, która nie byłaby zarazem powrotem do Ojców. Zauważył, że świadczy o tym m.in. rozpoczęty przed 50 laty II Sobór Watykański. „Po Piśmie świętym Ojcowie są drugą «warstwą» gruntu, na którym budowana jest i z którego czerpie swe siły życiowe teologia, liturgia, egzegeza biblijna i duchowość całego Kościoła” – zaznaczył papieski kaznodzieja. Po wskazaniu na boskość Chrystusa o. Cantalamessa skierował swą refleksję na kwestię relacji między teologią a kulturą. Podkreślił znaczenie obecności teologii na uniwersytetach. Natomiast w odniesieniu do teologów „akademickich” wyraził przekonanie, że „powinni w większym stopniu poświęcać się posłudze przepowiadania i nauczania doktrynalnego w formie najdoskonalszej”.

KAI/psd

Za: www.deon.pl