Papież Franciszek potwierdza bpa Enrico dal Covolo na stanowisku rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego

Kardynał Agostino Vallini, wikariusz miasta Rzymu, przekazał wczoraj rano, 2 września, biskupowi Enrico dal Covolo, salezjaninowi, dokument, z którego wynika, że papież Franciszek wybrał go i mianował Rektorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego na drugie czteroleciezgodnie z art. 10 Statutów tegoż Uniwersytetu. “Dziękuję Ojcu Świętemu. Będziemy pracować na gruncie jego nauczania”.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Rektor oświadczył: «Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu za to, że zechciał okazać mi zaufanie, mianując mnie na kolejne czterolecie Rektorem Uniwersytetu, który w sposób szczególny jest Uniwersytetem Papieża. Wspólnie z wszystkimi profesorami, personelem i studentami będziemy wsłuchiwać się w bogate nauczanie Papieża Franciszka, starając się uczynić naszym wskazanie, jakie otrzymali uczniowie szkół jezuickich: „troszczyć się o rozwój ludzki ukierunkowany na wielkoduszność”.

W każdym z nas, zgodnie ze specyfiką i odpowiedzialnością każdego, rozbrzmiewają dobitnie słowa Papieża Franciszka: “Wychowanie nie jest zawodem, ale postawą; trzeba wyjść poza siebie i znaleźć się wśród ludzi młodych, towarzyszyć im na różnych etapach rozwoju, stojąc u ich boku. Dajcie im nadzieję, optymizm co do ich drogi w świecie. Uczcie dostrzegać piękno stworzenia i człowieka, który przechowuje zawsze ślad Stwórcy. Ale przede wszystkim świadczcie życiem o tym, co przekazujecie”.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org