Pauliści we Lwowie otrzymali relikwie bł. Władysława Bukowińskiego

Kaplica domu zakonnego paulistów we Lwowie otrzymała w niedzielę 11 lutego 2018 r. relikwie bł. Władysława Bukowińskiego, znanego przede wszystkim jako „Apostoł  Kazachstanu”. 

Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie, na terenie obecnej Ukrainy.  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. w Krakowie. Do wybuchu II wojny światowej pracował w Łucku na Wołyniu, gdzie był m.in. proboszczem miejscowej katedry. W 1940 r. został uwięziony przez NKWD, cudem uniknął śmierci w likwidowanym przez Sowietów łuckim więzieniu, tuż po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Czelabińsku i Dżezkazganie. Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze, udzielał sakramentów i prowadził rekolekcje w różnych językach. Napisał i potajemnie wykładał w łagrze historię Polski. W roku 1954 został zesłany do Kazachstanu, do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża. Praca ta umożliwiała mu dalszą tajną pracę duszpasterską wśród zesłańców. Chrzcił, spowiadał i błogosławił małżeństwa zesłanych tam Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości. Dobrowolnie przyjął obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby mógł pozostać wśród powierzonych swej opiece wiernych. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca prowadząc pracę duszpasterską. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie. Został wyniesiony na ołtarze 11 września 2016 r. w Karagandzie. 

Lwowscy pauliści mają nadzieję, że wstawiennictwo ks. Bukowińskiego, urodzonego i pracującego przez wiele lat na Ukrainie, a przy tym znaczącego pisarza, przyczyni się do umocnienia  ich obecności na Ukrainie i będzie inspirować ich  działalność wydawniczą, jaką prowadzą w tym kraju. 

(mk)

Za: www.paulus.org.pl