Pauliści z wizytą u papieża Franciszka

2 maja 2013 roku przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła ks. Silvio Sassi został przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka.

Głównym powodem audiencji, było pragnienie przedstawienia Ojcu Świętemu prośby, o udzielenie audiencji całej Rodzinie Świętego Pawła w roku 2014, kiedy to będzie obchodzone stulecie jej założenia.

Wraz z ks. Silvio Sassim w spotkaniu uczestniczyli: prowincjał paulistów włoskich ks. Vincenzo Marras, dyrektor generalny apostolatu paulistów we Włoszech ks. Giusto Truglia, redaktor naczelny tygodnika “Famiglia Cristiana” ks. Antonio Sciortino, oraz redaktor naczelny pisma “Credere”, ks. Antonio Rizzolo.

Przy okazji audiencji pauliści zaprezentowali papieżowi niektóre inicjatywy realizowane przez zgromadzenie na poziomie międzynarodowym, jak np. „Biblia dla Chin” czy „Wielka Biblia Europejska”.

Audiencja ta nie była pierwszym spotkaniem generała paulistów z obecnym Ojcem Świętym. Kilka lat temu, podczas wizyty w Buenos Aires, ks. Sassi miał okazję wraz z paulistami argentyńskimi, odwiedzić ówczesnego arcybiskupa stolicy Argentyny kard. Jorge Bergogliego. Wizytę tę doskonale pamiętał papież Franciszek i już na wstępie audiencji przypomniał o niej z serdecznym uśmiechem.

Za: www.paulus.org.pl