Peru: na ścieżkach męczeństwa

Po wyniesieniu na ołtarze błogosławionych Michała TOMASZKA i Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO w 2015 r. zrodziła się wśród naszych współbraci i w gronie młodzieży włoskiej inicjatywa bliższego poznania misji w Pariacoto (Peru), którą oni tworzyli i w której posługiwali aż do śmierci męczeńskiej.

Głównym celem rozwijającej się idei było przeżycie doświadczenia misyjnego w Peru, a zwłaszcza w Pariacoto i jego okolicach, oraz pogłębienie wiary i rozpalenie ducha misyjnego w taki sposób, aby otworzyć nowe drogi w dawaniu i szerzeniu świadectwa ewangelicznego.

Przez 2 lata grupa młodych Włochów otrzymała formację misyjną w duchu franciszkańskim, zapoznała się z ośrodkiem misyjnym w Pariacoto, uczestniczyła w wielu spotkaniach w różnych miejscach w całym kraju, organizowała okolicznościowe akcje i przedsięwzięcia w celu pozyskania funduszy na misję. Temu procesowi towarzyszyło Franciszkańskie Centrum Misyjne i sekretariat generalny ds. animacji misyjnej (SGAM) naszego zakonu.

Na końcowym etapie wybrano 13 osób, które udałyby się do misji w Pariacoto: 3 braci, 1 zakonnicę i 9 przedstawicieli młodzieży. Grupa przebywała w Peru od 7 do 28 sierpnia 2017 r.

Doświadczenie misyjne oficjalnie rozpoczęło się 9 sierpnia, w 26. rocznicę męczeństwa polskich franciszkanów, prostą, a zarazem bardzo znaczącą i głęboką ceremonią rozesłania, która miała miejsce w kaplicy, gdzie znajduje się grobowiec błogosławionych.
Utworzono 4 grupy misyjne, których zadaniem było odwiedzenie i przyglądnięcie się życiu w nowo powstałych wspólnotach w okolicach Pariacoto (Chauca, Callima, Paqueyoc, San Jerónimo) i w tych istniejących już od dłuższego czasu (Yaután, Valdivia, Rurashca, Cunco, Huallan oraz Pariacoto).

W każdej miejscowości odwiedzono rodziny, błogosławiono domy i poświęcono szczególną uwagę chorym. Codziennie po południu odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą, dla których przeprowadzono katechezy, konkursy i zabawy.

Jedna grupa zamieszkała w Casma, w ośrodku dla opuszczonych osób starszych, prowadzonym przez diecezję w Chimbote. To miejsce zostało wybrane z tego względu, że już od 2 lat wśród dorosłych przebywa porzucona dziewczynka z Cunco, miejscowości należącej do misji w Pariacoto. Młodzi z Włoch chcieli służyć w tym ośrodku, aby lepiej poznać miejsce pochodzenia tej dziewczynki, która przyszła na świat i żyła w bardzo ubogiej rodzinie.

Pobyt w Pariacoto zakończył się jednodniówką poświęconą młodzieży, mającą na celu przygotowanie się na wizytę papieża Franciszka w Peru na początku przyszłego roku i pogłębienie relacji z błogosławionymi męczennikami po 2 latach od ich beatyfikacji. Chodziło o zaznanie pokoju w sercu, poczucie radości życia i mocy miłości, które daje Jezus Chrystus. Wraz z młodymi ludźmi przybyłymi z różnych miejsc z misji został zorganizowany marsz pokoju, który rozpoczął się u grobu błogosławionych i zakończył w miejscu ich męczeństwa w Pueblo Viejo. W drugiej części nastały chwile zabaw, a całość zakończono wspólną Eucharystią.

Oprócz doświadczenia misyjnego zdobywanego na placówkach należących do Pariacoto młodzież włoska uczestniczyła również w uroczystościach ku czci bł. Alessandro DORDI w Santa. Miała okazję poznać miejsca związane z jego życiem, działalnością apostolską i męczeństwem poniesionym 26 lat temu.

Młodzi Włosi, a także misjonarze z Peru, są głęboko przekonani, że krew męczenników przynosi owoce, że „kwiaty ich męczeństwa wyrastają na glebie różnych krajów” w postaci nowych świadków nadziei i miłości.

Fr. Jarosław Wysoczański, sekretarz generalny SGAM

Więcej (zdjęcia) na: www.ofmconv.net