Home WiadomościZe Świata List Przełożonego Generalnego Pallotynów na pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji świętego Wincentego Pallottiego

List Przełożonego Generalnego Pallotynów na pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji świętego Wincentego Pallottiego

Redakcja

Drogi Księże Prowincjale,

Nawiązując do mojego poprzedniego listu z 23 maja 2011 roku, pragnę poinformować, że podczas drugiego już w tym roku spotkania trzech Rad Generalnych Wspólnot Założycielskich, które miało miejsce w Rzymie 8 września, został zaaprobowany program obchodów 50 rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, przygotowany i przedstawiony przez Komitet „Rodzina Pallotyńska świętuje”.

Przystępując do realizacji wspomnianego programu chcemy, aby podczas tego roku świętowania, zostało i rozwinięte zagadnienie świętości u św. Wincentego Pallottiego celem pogłębienia jego duchowości i przyczynienia się do osiągnięcia owocnej odnowy duchowej oraz apostolskiej w życiu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Jest naszym pragnieniem aby ów „szczególny czas” (20 styczeń 2012 – 20 styczeń 2013) naznaczony był intensywną odnową duchową i apostolską wszystkich członków Zjednoczenia, aby dopomógł pełniej wieść żywot ewangeliczny, tak jak czynił to święty Wincenty podczas swojej ziemskiej egzystencji.

Dlatego też całość życia Zjednoczenia koncentrować się będzie wokół tego „szczególnego czasu” i będzie się krystalizować w spełnieniu konkretnych inicjatyw realizowanych tak w Rzymie jak i na poziomie lokalnym, w widzialnej komunii która pozwoli rozpoznać w każdym miejscu i każdym czasie, jej elementy składowe czyli dzieci Boga i świętego Wincentego Paliottiego.

Wraz z Przewodniczącym ZAK, zachęcamy do podejmowania i wspieramy wszelkie inicjatywy przygotowywane na poziomie lokalnym, dotyczy to również zaprezentowanego przez Komitet programu ogólnego i realizacji wydarzeń, które będą dokonywać się w Rzymie. Przewidujemy, że szczególną rolę we wspomnianym programie odgrywać będzie kościół San Salvatore in Onda – Centrum Duchowe Zjednoczenia, jako miejsce specjalnej modlitwy, otwarte dla wszystkich pielgrzymów przybywających tu podczas tego szczególnego czasu.

Ponad to, zostanie uruchomiona niebawem strona internetowa poświęcona omawianym wydarzeniom oraz powołany do życia odpowiedni zespół redakcyjny zajmujący się jej działaniem i aktualizacją. Tym sposobem, w ciągu całego roku, zagwarantowana będzie nieustanna wymiana najświeższych informacji zapewniając jednocześnie wszystkim współudział i wzajemne dzielenie się, oraz przezwyciężenie barier czasowych i przestrzennych, które mogłyby przyczyniać się do poczucia izolacji czy oddalenia. Do Komitetu należeć będzie troska o właściwą informację odnośnie wszelkich wspólnych propozycji i programu obchodów.

Wielkie wyzwanie jakie niesie ze sobą 50 rocznica kanonizacji leży nie tylko w realizacji zaplanowanych obchodów ile, i to o wiele bardziej, w odrodzeniu duchowym i apostolskim jakiego oczekuje Zjednoczenie. Jesteśmy przekonani, że owo odrodzenie przyniesie ze sobą wiele łask oraz bogactwo darów, zarówno na płaszczyźnie życia osobistego jak i wspólnotowego, i pozwoli każdemu z nas złożyć, wraz ze św. Wincentym Pallottim, wyznanie wiary:

„Oświecony przez świętą wiarę muszę pamiętać, że dusza będąc żywym obrazem Boga, jest również żywym obrazem Ducha Świętego, który jest nieskończoną, niepojętą, niezmierzoną miłością Ojca i Syna”.

Księdzu Prowincjałowi jak i wszystkim członkom Prowincji życzę, aby był to czas łaski, czas intensywnej odnowy duchowej w życiu osobistym i wspólnotowym w duchu naszego Założyciela. Zakończeniem tego listu niech będą słowa świętego Pawła: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (Ef 3,14-19).

Z braterskim pozdrowieniem i pamięcią w modlitwie przy grobie św. Wincentego Pallottiego –
ks. Jakub Nampudakam SAC – przełożony generalny

Za: www.pallotyni.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda