Pierwsza bibliografia duchowości redemptorystowskiej

Została opracowana pierwsza bibliografia duchowości redemptorystowskiej. Próby tej dokonał o. Serafino Fiore, dyrektor Centrum Duchowości Redemptorystowskiej w Rzymie, widząc jest wielka jest ilość literatury na tym polu, i jak wielkie jest wśród redemptorystów pragnienie, by wiedzieć więcej o swym charyzmacie i specyfice życia duchowego.

Zdecydował się na utworzenie wstępnej listy, gromadząc użyteczne dzieła w różnych działach, jak np. życie św. Alfonsa, historia zgromadzenia, aktualne studia nad teologią moralną. Musiał jednak ograniczyć się – z paroma wyjątkami – do języka włoskiego, hiszpańskiego, angielskiego, portugalskiego i francuskiego. Wielką pomocą był o. Adam Owczarski, który od dawna już pracuje nad poszerzoną bibliografią alfonsjańską oraz dzieł redemptorystów. Ta pierwsza bibliografia duchowości redemptorystowskiej, już taka jaka jest, może być użyteczna dla wychowawców, kandydatów, może nawet dla naukowców oraz oczywiście dla wszystkich redemptorystów, którzy są bardziej zainteresowani tą sprawa.

O sposobie dostępu do bibliografii wszyscy Współbracia zostaną wkrótce poinformowani.

(na podst. cssr.com)

Za: www.redemptor.pl