Polak definitorem generalnym Karmelitów Bosych

karmel.pl14 maja br. Kapituła Generalna Zakonu Karmelitów Bosych, obradująca w Ávila, wybrała siedmiu definitorów generalnych.

Zostali nimi następujący ojcowie:

– o. Augutí Borrell, pierwszy definitor i wikariusz generalny (Prowincja Iberyjska),
– o. Łukasz Kansy, drugi definitor (Prowincja Warszawska),
– o. George Tambala, trzeci definitor (Prowincja Nawarry, Delegatura w Malawi),
– o. Johannes Gorantla, czwarty definitor (Prowincja Andhra Pradesh, Indie), 
– o. Daniel Chowning, piąty definitor (Prowincja Washington),
– o. Francisco Javier Mena, szósty (Komisariat Karaibski – Republika Dominikany),
– o. Mariano Agruda, siódmy definitor (Komisariat Filipin)

Za: www.karmelici.pl