Pożegnania: ks. Zdzisław Nawrocki SChr

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 11 września  2017 r. w  Baltimore odszedł do Pana śp. ks. Zdzisław Nawrocki SChr, wieloletni duszpasterz Polaków w Stanach Zjednoczonych.

Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane po ustaleniu.

Ks. Zdzisław Józef Nawrocki SChr urodził się 17 września 1948 r. w Dzierzbinie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 15 sierpnia 1966 r. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 7 września 1966 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1967 r. w Ziębicach, zaś dozgonną 8 kwietnia 1972 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1973 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Szczecinie (1973-1975). W latach 1975-1979 był duszpasterzem w Anglii: Rochdale, London-Putney. Od 1979 r. pełnił posługę w Stanach Zjednoczonych: Detroit, Miami, Cleveland, Passaic, New York, Baltimore, Passaic, Boonton, Poughkeepsie, Toledo, Sterling Heights, Hamtramck. Od 2009 r. był duszpasterzem w Baltimore.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Za: www.chrystusowcy.pl