Wyższy Instytut Nauk Religijnych w Kijowie ma 25 lat

Uczelnię od początku prowadzą dominikanie. Studentami są katolicy, prawosławni i protestanci.

Założony przez Zakon Kaznodziejski w 1992 roku Wyższy Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu to jeden z najstarszych ośrodków katolickiej myśli teologicznej, jakie powstały na Ukrainie po upadku Związku Radzieckiego i odrodzeniu się struktur kościelnych w tym kraju.

Na tym terenie jest wielkie zapotrzebowanie na pogłębianie wiary. Instytut widzi swoją misję w katechizacji i w racjonalnym pogłębianiu wiary nie tylko katolików, ale wszystkich chrześcijan” – mówi ojciec Wojciech Surówka, dyrektor Instytutu.

„Ponieważ jest otwarty na dialog ekumeniczny, mamy szerokie kontakty tak z Kościołem prawosławnym, jak i wspólnotami protestanckimi. Naszą misję zatem spełniamy nie tylko względem katolików, ale wobec wszystkich chrześcijan na Ukrainie” – dodaje ojciec Surówka.

Właśnie rozpoczął się tam kolejny rok akademicki. Mszę świętą odprawił biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki. Wykład inauguracyjny wygłosił natomiast ojciec Michał Paluch, nowy rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Kijowska uczelnia jest afiliowana do Angelicum. Studia magisterskie trwają 5 lat. Po trzech latach studenci, po zdaniu odpowiednich egzaminów, otrzymują bakalaureat. Od 2000 roku przy Instytucie istnieje Centrum Katechetyczne, w którym kształcą się świeccy katecheci. Studia trwają trzy lata.

Aktualnie w kijowskim Instytucie studiuje 140 osób: katolicy obu obrządków, prawosławni, protestanci i osoby niezdeklarowane religijnie. W najbliższym czasie planuje się otwarcie filii w Charkowie.

Za: www.dominikanie.pl