Pożegnania: o. Charles Newell OCD, były Prokurator Generalny Karmelitów Bosych

Charles Newell OCDJako karmelici bosi dzielimy się żałobną wiadomością, że 14 stycznia 2016 r. zmarł na misji Enugu w Nigerii jej weteran, prawie 93-letni o. Charles Newell OCD, Irlandczyk, od przełomu lat siedemdziesiątych do 1988 r. prokurator generalny i przeor kurii generalnej Zakonu w Rzymie, zakonnik i kapłan wielkiego pokroju, bez reszty oddany Bogu i Kościołowi.

Urodzony 1 lipca 1923 r. w Headford k. Galway w Irlandii, po ukończeniu karmelitańskiego niższego seminarium wstąpił do karmelitów bosych i 16 lipca 1943 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Teologię studiował w karmelitańskim kolegium międzynarodowym „Teresianum” w Rzymie, gdzie 23 kwietnia 1950 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Pozostał w Rzymie na stałe, specjalizował się w prawie kanonicznym i był jego wykładowcą. Z „Teresianum” wezwano go w okresie soborowym do Kurii Generalnej. Długie lata był jej przeorem i zlecono mu także obowiązki prokuratora generalnego, tj. zakonnika odpowiedzialnego za relacje Zakonu ze Stolicą Apostolską. Był zakonnikiem bardzo pobożnym, uczestniczył nie tylko z urzędu, ale z przywiązania do osoby Ojca Świętego we wszystkich publicznych nabożeństwach papieskich, szczególnie życzliwie odnosił się do nas – karmelitów bosych z Polski, którzy studiowaliśmy czy pracowaliśmy w Rzymie.

W 1988 r., licząc już 65 lat, zamiast na zasłużoną emeryturę do swej rodzinnej Irlandii, wyjechał na misje do Nigerii i stał się protagonistą zaszczepienia obecności Karmelu Terezjańskiego w tym afrykańskim kraju. Tam też zakończył swą pielgrzymkę życia doczesnego. Przełożony misji, Nigeryjczyk – o. Francis Odigwe OCD, informując o śmierci o. Karola, napisał: „He loved us and we loved him. Nigeria was his home and he wanted to die her; his wish has been granted! May he rest in peace!” (On nas ukochał, a my kochaliśmy jego. Nigeria była jego domem i tutaj pragnął zakończyć swoje życie; jego pragnienie się spełniło. Niech odpoczywa w pokoju”.

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD