Pożegnania: Ojciec Georges Jeanney

8 sierpnia 2013 zmarł ojciec Georges Jeanney. Był on najstarszym żyjącym ojcem naszego Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Miał 107 lat, w tym 83 lata jako misjonarz (!!!) głównie w Algierii.

Kiedy tam byłem, dużo słyszałem o ojcu od współbraci w Algierii. Otwierał parafię w której spędziłem 11 lat misyjnego życia w Tizi-Ouzou. Jego biografia, po francusku, jest dostępna na tej stronie: link. Wykonywał różne „zawody” jako misjonarz, ale jak sam mówi, co odkryłem z jego biografii, Bóg sam daje łaski do wykonywania tej lub innej czynności. On sam słynął na całą okolicę jako dentysta !!!

Pokój jego duszy!

Za: www.ojcowiebiali.org.