Pożegnania: Zmarł o. Jan Skowroński CSsR, misjonarz w Argentynie

O. Jan Skowroński urodził się 8.05.1938 w Chraponi k. Żuromina. Dzieciństwo spędził w Skrwilnie. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Redemptorystów i odbyciu nowicjatu złożył śluby zakonne 29.09.1958. Święcenia prezbiteratu przyjął 19.06.1964 w Tuchowie. Pracował w Krakowie, Toruniu i Gdyni. Od roku 1972 pracował na misjach w Brazylii (8 lat) i w Argentynie (33 lata). Zmarł 21.09.2013 w Posadas w Argentynie, przeżywszy 75 lat, w Zgromadzeniu Redemptorystów 55 a w kapłaństwie 49. Pogrzeb odbędzie się 24 września w San Vicente w Argentynie.

Za: www.redemptor.pl