Pozytywny wynik dyskusji Komisji Teologów ws. Kard. Hlonda

9 marca 2017 r., w godzinach popołudniowych, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie miała miejsce dyskusja Komisji Teologów nad Positio super vita et virtutibus Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Wynik dyskusji jest pozytywny, a to oznacza, że teolodzy zgodzili się, że Kardynał Prymas żył cnotami i to w stopniu heroicznym.

Deo gratias!

Kolejnym etapem procesu będzie wystąpienie przewodniczącego Komisji Teologów do postulatora procesu ks. Pierluigi Cameroniego SDB z oficjalnym pismem, informującym go o przebiegu dyskusji. Następnie sprawa zostanie skierowana do Komisji Kardynałów i Biskupów i zostanie również wyznaczony termin posiedzenia tej Komisji. Ostatnią czynnością w procesie beatyfikacyjnym jest podpisanie przez papieża dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego.

Do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze cud.

Wczorajsze pozytywne wydarzenie w procesie beatyfikacyjnym Kardynała Hlonda jest wezwaniem i zaproszeniem każdego z nas do zintensyfikowania modlitwy o beatyfikację kard. A. Hlonda i do poznawania jego osoby i nauczania. Wartości, o których mówił Prymas Hlond nie straciły na swojej aktualności, i niestety również zagrożenia, przed którymi przestrzegał nadal istnieją.

ks. Bogusław Kozioł SChr, vice-postulator procesu

Za: www.chrystusowcy.pl 


Ks. Kozioł TChr: aktualność nauczania sługi Bożego kard. Hlonda

Proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda posuwa się naprzód. Wczoraj w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie specjalistów, na którym omówiono m.in. zgromadzony materiał o życiu i świętości sługi Bożego. O aktualności przesłania kard. Hlonda mówi wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Bogusław Kozioł, chrystusowiec.

„Jego nauczanie było i jest bardzo klarowne. Wskazywał przede wszystkim na wartość wiary, na fundament wiary w naszym życiu. Kard. Hlond uczył i uczy w dalszym ciągu trwania w wierze ojców, trwania w wartościach, które wynieśliśmy z domu rodzinnego, zachowywania fundamentalnych praw moralnych. Jest nauczycielem patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, którą rozumiał jako matkę dającą nam tożsamość. Nazywamy go również opiekunem polskiej emigracji. Sam tej emigracji doświadczył w swoim życiu. 16 lat żył na emigracji, poza granicami Polski. Był również szczególnie wyczulony i bardzo wrażliwy na głos Polaków wołających z zagranicy o polskiego księdza, o polskie duszpasterstwo. On stworzył struktury duszpasterstwa emigracyjnego. Dlatego też możemy nazywać go opiekunem polskiej emigracji” – powiedział ks. Kozioł TChr.
Kard. Hlond żył na przełomie XIX i XX w. W latach 1926-1948 był Prymasem Polski.

pp/ rv

Za: Radio Watykańskie