Prezydent RP do Prezydenta Peru

franciszkanie.plZ okazji uroczystości beatyfikacyjnej polskich misjonarzy-męczenników w Chimbote Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda napisał list do Prezydenta Republiki Peru Ollanta Moisés Humala Tasso.

Prezydent RP podziękował w nim za zaproszenie do udziału w uroczystości wyniesienie na ołtarze krakowskich franciszkanów: ojca Michała Tomaszka oraz ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Jednocześnie wyraził żal, że obowiązki nie pozwoliły mu na osobisty udział w ceremonii beatyfikacyjnej polskich męczenników.

Przy tej okazji przypomniał znakomitych Polaków, takich jak: Ernest Malinowski, Edward Jan Habich, Ryszard Jaxa Małachowski czy Maria Rostworowski Tovar de Diez Canseco, którzy związali swoje życie z Peru, swoimi talentami i pracowitością służąc Republice i jej mieszkańcom.

Prezydent Duda wspomniał w liście do głowy państwa Peru również poza ewangelizacyjną działalność zakonników na rzecz tamtego społeczeństwa.

W okolicznościowym liście zapewnił Prezydenta Republiki o tym, że „Peru pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Polski w Ameryce Łacińskiej, zarówno w wymiarze współpracy dwustronnej, jak i wielostronnym – jako członek Sojuszu Pacyfiku, w którym to Polska od lipca br. ma status obserwatora”.

Na koniec Andrzej Duda życzył Ollanta Moisés Humala Tasso „wszelkiej pomyślności osobistej oraz sukcesów w sprawowaniu urzędu Prezydenta Republiki Peru dla dobra całego społeczeństwa”.

Poniżej prezentujemy cały list Prezydenta RP do Prezydenta Peru.

jms


 

List do prezydenta Peru z okazji uroczystości beatyfikacyjnej polskich misjonarzy

Jego Ekscelencja
Pan Ollanta Moisés Humala Tasso
Prezydent Republiki Peru

Szanowny Panie Prezydencie!

Pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za zaproszenie do udziału w uroczystości beatyfikacyjnej polskich misjonarzy, ojca Michała Tomaszka oraz ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, która odbędzie się w Chimbote w dniu 5 grudnia 2015 roku.

Losy Polski i Peru często splatały się ze sobą, a wielu znakomitych Polaków, takich jak: Ernest Malinowski, Edward Jan Habich, Ryszard Jaxa Małachowski czy Maria Rostworowski Tovar de Diez Canseco związało swoje życie z Pana krajem, swoimi talentami i pracowitością służąc Republice Peru i jej mieszkańcom.

Przyszli polscy błogosławieni, ojcowie franciszkanie – Michał Tomaszek oraz Zbigniew Strzałkowski – zamordowani w roku 1991 przez partyzantów Świetlistego Szlaku, prowadzili wśród miejscowej ludności nie tylko dzieło ewangelizacji, ale i służyli im z oddaniem, prowadząc działalność edukacyjną, opiekę społeczną, a także inicjując wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Ojcowie żyli zgodnie z zasadami widniejącymi na ich nagrobkach w Pariacoto: „Firmes en la Fe – Mocni w wierze/ Ardientes en la Caridad – Płonący miłością/ Mensajeros de la Paz – Posłańcy pokoju/ Hasta el martirio – Aż do męczeństwa”.

Pragnę zapewnić Pana Prezydenta, że Peru pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Polski w Ameryce Łacińskiej, zarówno w wymiarze współpracy dwustronnej, jak i wielostronnym – jako członek Sojuszu Pacyfiku, w którym to Polska od lipca br. ma status obserwatora. Jestem przekonany, że nadal będziemy z sukcesem wspólnie pracować na rzecz pogłębiania polsko-peruwiańskich relacji politycznych, gospodarczych i społecznych oraz obrony wartości demokratycznych i praw człowieka.

Bardzo żałuję, że obowiązki nie pozwalają mi na osobisty udział w ceremonii beatyfikacyjnej polskich męczenników. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie, nauczał święty Jan Paweł II. Męczeństwo jest zawsze świadectwem najwyższej miłości oraz konsekwentnej wierności wyznawanym przez siebie wartościom. Stanowi najbardziej doniosły wyraz człowieczeństwa.

Życzę Panu Prezydentowi wszelkiej pomyślności osobistej oraz sukcesów w sprawowaniu urzędu Prezydenta Republiki Peru dla dobra całego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Za: www.franciszkanie.pl