Home WiadomościZe Świata Przełożony Generalny Redemptorystów na Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego 2021

Przełożony Generalny Redemptorystów na Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego 2021

Redakcja

Drodzy Współbracia, Siostry i Współpracownicy w misji

W niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić VII Światowy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego (w Polsce jest obchodzony w niedzielę 7 listopada 2021 r.). W każdej z naszych wspólnot i w każdym kościele dziękujemy Bogu za dar powołania misyjnego Zgromadzenia i modlimy się, aby również inni zechcieli dzielić z nami nasze powołanie. Wraz z rodzinami naszych świeckich współpracowników oraz w klasztorach i wspólnotach sióstr związanych z naszą redemptorystowską rodziną, rozpoznajemy i dziękujemy Bogu za coraz większe zrozumienie, że jesteśmy powołani do wspólnego uczestnictwa w powołaniu misyjnym.

Bracia i Siostry, nasz świat doświadczył ostatnio bardzo trudnych i wymagających okoliczności. Były i są one szczególnie odczuwalne dla najbardziej potrzebujących, ubogich, zepchniętych na margines i opuszczonych. Podczas gdy niektóre kraje i społeczeństwa wydają się powoli wychodzić z kryzysu wywołanego przez pandemię wirusa Covid-19, inne nadal odczuwają najgorsze jej skutki, głównie z powodu braku szczepionek i programów szczepień. Dotyczy to w szczególności krajów o mniejszych zasobach gospodarczych.

Szczególnie w tym roku, kiedy słyszymy słowa Ewangelii według św. Marka z tej niedzielnej liturgii słowa, możemy utożsamiać się z głosem i słowami Jezusa. Wydaje się, że rzeczywiście moce na niebie i na ziemi zostały wstrząśnięte! Jezus mówi o naszym dzisiejszym świecie i o naszych tegorocznych doświadczeniach.

Pandemia sprawiła, że opadła zasłona, która zakrywa czasami inne trudne sytuacje w naszym poranionym świecie. Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi rosnącego zagrożenia dla „naszego wspólnego domu”: dla klimatu, dla lasów deszczowych, dla zagrożonych gatunków, dla samej trwałości życia na ziemi. Różnice ekonomiczne, które dzielą nasze kraje i nasze społeczeństwa na bogatych i biednych, zostały uwydatnione. Wpływ polaryzacji politycznej, rasizmu, przemieszczania się ludów (migranci, uchodźcy, przesiedleńcy itd.) stał się bardziej widoczny na całym świecie. Powszechny jest brak pokoju, możliwości edukacyjnych, a także wzrost pesymizmu, cynizmu, dezorientacji i gniewu.

Wskazany w 2016 roku temat obecnego sześciolecia – „Świadkowie Odkupiciela: solidarni dla misji w poranionym świecie” – stał się proroczy dla nas, członków rodziny redemptorystowskiej i dla wszystkich uczniów-misjonarzy podążających za Odkupicielem! Nigdy wcześniej nie byliśmy tak mocno świadomi, jak bardzo poraniony jest nasz świat!

Bez wątpienia jest to nadzwyczajny moment misyjny. Jest to czas, który woła o mocne świadectwo solidarności, miłości i zaangażowania w budowanie nowego społeczeństwa globalnego oraz odnowionego i uzdrowionego stworzenia, opartego na „braterstwie i przyjaźni społecznej” (Fratelli tutti). Jest to czas dla naszego redemptorystowskiego powołania misyjnego, dla autentycznych i profetycznych świadków Odkupiciela!

W chwili, gdy piszę ten list, stoimy u progu pierwszej fazy XXVI Kapituły Generalnej, która będzie miała miejsce w każdej Konferencji. Cała rodzina redemptorystowska, jako „jedna wspólnota misyjna” (Konst. 2), jest wezwana do wspólnego marzenia i do ujęcia na nowo (re-imagine) naszej redemptorystowskiej tożsamości w poranionym świecie. Jest to ważny czas, aby podzielić się naszymi doświadczeniami, zaproponować pomysły i nowe inicjatywy oraz zaprosić innych do włączenia się w nasze misyjne powołanie, zarówno jako redemptorystów profesów, jak i misjonarzy świeckich.

Wraz z tym listem przesyłam Wam plakat przygotowany przez Generalny Sekretariat Formacji. W czasie, gdy na nowo ujmujemy naszą redemptorystowską tożsamość, zaproszeni jesteśmy, aby pamiętać, że „kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17). Oto źródło naszej nadziei, gdy na nowo określamy naszą tożsamość – że Chrystus może i czyni wszystko nowe. To Chrystus wzywa nas do uczestnictwa w tej „odnowie” poprzez nasze powołanie misyjne.

Tegoroczny Światowy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego zbiega się z V Światowym Dniem Ubogich, ogłoszonym przez papieża Franciszka. Ten szczęśliwy zbieg okoliczności nie tylko nie odwraca uwagi od naszego redemptorystowskiego dnia modlitwy, ale przypomina nam, że w sercu naszego misyjnego powołania są ubodzy, opuszczeni i zepchnięci na margines. Jak przypomina nam papież Franciszek w swoim przesłaniu, ubodzy ewangelizują nas i wzywają do nawrócenia. W ten sposób wzrastamy w wierności naszemu charyzmatowi i stajemy się bardziej autentycznymi i proroczymi świadkami Odkupiciela w dzisiejszym świecie. To z kolei czyni nasze powołanie misyjne bardziej atrakcyjnym dla mężczyzn i kobiet rozeznających swoje życiowe powołanie. (…)

W dniu świętowania naszego redemptorystowskiego powołania misyjnego, wraz ze Światowym Dniem Ubogich, niech przykład Maryi, naszej Matki Nieustającej Pomocy, inspiruje nas do przyjęcia naszego powołania z radością. Niech św. Alfons i wszyscy nasi święci i błogosławieni współbracia towarzyszą nam w naszym misyjnym powołaniu w tym poranionym świecie.

Rzym, 6 listopada 2021, wspomnienie Hiszpańskich Redemptorystów Męczenników z Cuenca

Wasz brat w Jezusie Odkupicielu
o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda