Redemptoryści: List O. Generała na uroczystość Najświętszego Odkupiciela 2017 – Młodzież!

Świadkowie Odkupiciela – Młodzi, wiara i rozeznananie powołania. Synod Biskupów 2018 i Światowy Dzień Młodzieży 2019

Drodzy Młodzi, Współbracia, Siostry, Misjonarze Świeccy, Współpracownicy i Przyjaciele!

Zbliżamy się do kolejnego Synodu Biskupów w 2018 roku. Papież Franciszek wybrał na ten Synod temat: Młodzi, wiara i rozeznanie powołania. Wkrótce po zakończeniu Synodu cały Kościół będzie przeżywał Światowy Dzień Młodzieży w Panamie w 2019 r. Są to dwa wydarzenia bardzo ważne dla całego Kościoła, a szczególnie dla misyjnej rodziny redemptorystowskiej.

Obydwa wydarzenia są czymś o wiele większym niż same celebracje, które będą miały miejsce w październiku 2018 w Rzymie i w styczniu 2019 w Panamie. Są one dla nas wszystkich zaproszeniem, aby podjąć pielgrzymowanie w wierze, dokonać refleksji i dać odpowiedź. Piszę ten krótki list, aby zachęcić Was do pełnego uczestnictwa i podać kilka prostych sugestii, jak przygotować się do tej drogi.

Synod 2018

Po raz pierwszy Ojciec Święty zaprosił w sposób szczególny ludzi młodych, aby odpowiedzieli na kwestionariusz przygotowujący do Synodu. Kwestionariusz ten można znaleźć w internecie pod adresem: http://www.youth.synod2018.va. Papież Franciszek zachęca nie tylko członków naszych grup młodzieżowych czy świeckich współpracowników redemptorystów, ale wszystkich młodych, także tych, którzy są rozczarowani Kościołem, czy też zaangażowanych w różne grupy kościelne, aby odpowiedzieli na kwestionariusz w sposób jak najbardziej szczery i otwarty.

W tym duchu zachęcam każdego z Was, abyście znaleźli ten kwestionariusz na stronie internetowej Watykanu i udzielili jak najpełniejszych odpowiedzi. Zachęcajcie też Waszych przyjaciół, kolegów ze szkoły, krewnych i innych ludzi, aby uczynili to samo. Przeczytajcie dokumenty przygotowawcze, weźcie udział w dyskusji, włączcie się w tę drogę. Wasz głos przyczyni się do przygotowania i przeżycia Synodu oraz do dyskusji, które tam będą miały miejsce.

Światowy Dzień Młodzieży 2019

Jak już wiecie, najbliższy Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019. Teraz jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do tego szczególnego wydarzenia. Tydzień spotkania w Panamie jest tylko częścią Światowego Dnia Młodzieży. Aby naprawdę przeżyć to wydarzenie, młodzi redemptoryści i duszpasterstwo młodzieży na całym świecie mogą wziąć udział w procesie przygotowawczym wraz z Papieżem Franciszkiem oraz swoimi braćmi i siostrami w każdym miejscu.

Niektórzy młodzi redemptoryści wraz z dorosłą młodzieżą udadzą się do Panamy. Zostaną tam zaproszeni do wzięcia udziału w Dniu Alfonsjańskim, który zostanie przygotowany przez Prowincję Ameryki Środkowej i rodzinę redemptorystowską z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Bliższe szczegóły zostaną przekazane później, jednak już teraz powinny rozpocząć się przygotowania dla grup wybierających się do Panamy.

Ponieważ znaczna większość młodych redemptorystów i dorosłej młodzieży nie wybierze się osobiście do Panamy, zachęcamy do uczestniczenia w tej pielgrzymce pozostając na miejscu, poprzez przygotowanie duchowe i udział w procesie Synodu Młodych, przez modlitwę i refleksję, a szczególnie przez konkretne działania misyjne i duszpasterskie. W wielu Konferencjach będą organizowane spotkania i rozmowy, aby pomóc zgromadzić młodych ludzi z różnych krajów i obszarów.

Zakończenie

Dzięki Synodowi 2018 i Światowemu Dniu Młodzieży 2019 najbliższe 18 miesięcy tworzy dla młodych redemptorystów, dla duszpasterstwa młodzieży, jak również dla duszpasterstwa powołaniowego intensywny okres przygotowania, rozeznawania i uczestnictwa w pielgrzymowaniu całego Kościoła. Zachęcam szczególnie tych wszystkich, którym powierzono kierowanie i animowanie duszpasterstwem młodzieży i powołań redemptorystów, do zaangażowania się całym sercem w tę pielgrzymkę wiary.

Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy, św. Alfons, wszyscy święci, błogosławieni i męczennicy redemptoryści, a szczególnie bł. Kasper Stanggassinger, wspierają nas w naszym kroczeniu za Jezusem, naszym Odkupicielem i Bratem. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi!

Wasz Brat w Jezusie Odkupicielu,

o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

Za: www.redemptor.pl