Redemptoryści: Powstała nowa parafia Chrystusa Odkupciela w Manville w USA

W sobotę, 4 stycznia 2014 r. uroczyście zainaugurowano nową parafię Chrystusa Odkupiciela (Christ the Redeemer) w Manville, NJ w USA, gdzie pracują polscy redemptoryści. Powstała w z połączenia dwóch dotychczasowych parafii rzymskokatolickich w tym mieście: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla.

Mszy św. przewodniczył ordynariusz diecezji Metuchen, ks. bp Paweł Bootkoski i wprowadził w urząd proboszcza nowej parafii o. Stanisława Słabego CSsR (był także proboszczem wcześniejszych parafii). Na uroczystości obecny był o. dr Janusz Sok, Prowincjał Warszawskiej Prowncji Redemptorystów. W homili ks. biskup oprócz nawiązania do Uroczystości Objawienia Pańskiego (w USA wypada ona w pierwszą niedzielę stycznia) wskazał na powody zjednoczenia parafii: zmniejszająca się liczba mieskańców w Manville, częste powodzie uszkadzające kościół Chrystusa Króla, świadectwo jedności i solidarności katolików wobec lokalnej społeczności, a także zachęcił do dalszego budowania parafii, by wspólnie wyznawać tę samą wiarę i o niej z nową enerią świadczyć, natomiast budynki kościelne zachowują swoje dotychczasowe nazwy. Po Mszy św. zaproszeni gości oraz parafianie tłumnie udali się na poczęstunek i spotkanie w parafialnej szkole podstawowej Chrystusa Króla.

Poprzednie parafie przez ostatnie dwa lata przechodziły tzw. Proces Odnowy Kościoła, co poskutkowało, po licznych konsultacjach z parafianami, decyzją ks. biskupa o ich połączeniu i utworzeniu jednej, nowej parafii terytorialnej z duszpasterstwem w j. polskim. Takie działania są podejmowane na dużą skalę w wielu diecezjach w Stanach Zjednoczonych i księża biskupi zapowiadają kolejne, by stawić czoła brakowi kapłanów, niewydolności finansowej parafii, powolnemu wymieraniu zakładanych ok. sto lat temu tzw. parafii narodowych (dla jednej wyłącznie nacji). Jednocześnie za przyczyną emigracji z krajów Ameryki Łacińskiej rośnie w USA liczba katolików i szacuje się, że od 2015 r. większość duszpasterstwa katolickiego w tym kraju będzie prowadzona w j. hiszpańskim.

Polscy redemptoryści pracują w Manville od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, początkowo w parafii polsko – amerykańskiej, nastepnie od 2008 r. także w drugiej, całkowicie w j. angielskim. Miasto jest nękane częstymi powodziami i w 2011 r. po kolejnym zalaniu kościoła Christ the King (a także plebanii, gdzie po remoncie mieszkali ojcowie), podjęto refleksję nad przyszłością Kościoła w Manville, możliwościami pogłębienia i nadania nowego kształtu dotychczasowej współpracy obu parafii oraz nad dalszym utrzymaniem budynków parafialnych.

Spośród proponowanych przez parafian czterech tytułów dla nowej parafii: Chrystusa Odkupiciela (w diecezji już istnieje kościół pw. Najświętszego Odkupiciela), Świętej Rodziny, Świętych Archaniołów oraz Ducha Świętego, ks. biskup wybrał ten pierwszy. Była to najczęściej i najchętniej proponowana przez nich nazwa, a jako uzasadnienie wierni podkreślali, że jest to tytuł Chrystusowy dający nadzieję oraz kontynuacja nazw dotychczasowych parafii. Nie brakowało również opinii wśród parafian, że jest to wyraz wdzięczności i uznania wobec redemptorystów za trud i wysiłek włożony w jednoczenie parafii Christ the King i Sacred Heart.

Drugą placówką polskich redemptorystów w diecezji Metuchen jest parafia bł. Jana Pawła II w Perth Amboy (praca w j. polskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim). Dodatkowo polscy współbracia pracują w Chicago (j. polski, hiszpański i angielski oraz Centrala Radia Maryja) oraz na wyspie St. Croix – US Virgin Islands (j. angielski i hiszpański). Jeden z ojców pracuje w armii amerykańskiej jako kapelan i jeszcze jeden w Toronto – dla Rodziny Radia Maryja w Kanadzie i pomaga w duszpasterstwie miejscowym.

Na youtube zamieszczono krótki film zapraszający na wspomnianie uroczystości: www.youtube.com/watch?v=K1aBDDk6MTo

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, Manville, NJ – USA

Za: www.redemptor.pl