Redemptoryści – Rzym: spotkanie Generalnego Sekretariatu Formacji

redemptor.plSpotkanie Generalnego Sekretariatu Formacji (GSF) odbyło się w Rzymie w dniach 9-13 marca 2015 roku. W skład Sekretariatu wchodzą przedstawiciele wszystkich Konferencji Redemptorystów: Alberto Eseverri i Jeffrey Rolle (konsultorzy generalni), John Fahey i Charles Duval (Ameryka Północna); Sahaya Arockiasamy (Azja-Oceania); Arnaud-Guy Agbossaga (Afryka); Marlos da Silva (Ameryka Łacińska); Jacek Zdrzalek (Europa) i Luis Roballo (Sekretarz Wykonawczy). Przełożony Generalny o. Michael Brehl uczestniczył w niektórych sesjach w ostatnich dniach zebrania.

Każdy uczestnik przedstawił sytuację formacji we własnej Konferencji, w szczególności to co dotyczy struktur wspólnej formacji, spotkań i wyzwań dla formacji redemptorystowskiej.

Podczas zebrania omówione zostały następujące zagadnienia:

– Międzynarodowe sympozjum dla formatorów zakonnych organizowane przez Watykan w dniach 7-11 kwietnia 2015, które będzie poświęcone tematowi: „Formacja do życia konsekrowanego we współczesnym Kościele”. Wezmą w nim udział redemptoryści ze wszystkich Konferencji. Bezpośrednio po nim w dniach 12-18 kwietnia Generalny Sekretariat Formacji organizuje własne seminarium dla formatorów redemptorystów, które obejmie również wizytę w miejscach alfonsjańskich.

– Tłumaczenie i publikacja Konstytucji i Statutów Zgromadzenia w języku francuskim.

– Druga część kursu dla formatorów CSsR, który odbędzie się w Ghanie (Afryka) od 3 do 15 sierpnia 2015 i będzie prowadzony w języku angielskim. Tematyka kursu dotyczy historii Zgromadzenia, teologii moralnej i duchowości redemptorystowskiej. Kurs ten będzie miał szczególny wydźwięk, ponieważ proces formacji będzie odniesiony do rzeczywistości afrykańskiej.

Jak chodzi o publikacje Generalnego Sekretariatu Formacji, w trakcie przygotowania są następujące sprawy:

– Publikacja poświęcona upamiętnieniu Roku Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego

– „Podręcznik formatora CSsR”, część druga, która powinna być gotowa pod koniec 2015 roku.

– Tzw. „Core Curriculum” (CC) dla każdego etapu formacji. Celem tej publikacji jest dostarczenie pomocy formatorom w realizacji zasad Ratio Formationis CSsR na różnych poziomach formacji. Tekst będzie zawierać elementy programowe oraz treści tematyczne i metodologię.

Generalny Sekretariat Formacji przedstawił Zarządowi Generalnemu różne propozycje. Decyzje Zarządu Generalnego dotyczące formacji podstawowej zostaną ogłoszone całemu Zgromadzeniu w najbliższych tygodniach w liście Przełożonego Generalnego, do którego zostanie dołączony dokument przygotowany przez GSF, zawierający motywacje i konsekwencje tych decyzji.

Sekretariat rozpoczął również pracę nad swoim sprawozdaniem i postulatami na Kapitułę Generalną.

o. Jacek Zdrzałek CSsR, cssr-europe.com 

Za: www.redemptor.pl