Lubaszowa: spotkanie wspólnot formacyjnych redemptorystów

redemptor.plW Prowincji Warszawskiej Redemptorystów organizuje się w ciągu roku akademickiego dwa spotkania wszystkich ośrodków formacyjnych. Pierwszy taki zjazd odbywa się 9 listopada – w rocznicę założenia Zgromadzenia. Drugi natomiast przypada na 15 marca – w dniu liturgicznego święta św. Klemensa Marii Hofbauera, zwanego czasami „Drugim Założycielem”. W skład poszczególnych wspólnot formacyjnych wchodzą: postulanci (Bardo Śląskie), nowicjusze (Lubaszowa), klerycy (Tuchów) oraz junioryści (Elbląg).

Organizacja i przeprowadzenie obchodów św. Klemensa przypadły w tym roku wspólnocie nowicjatu, zaś miejscem spotkania była Lubaszowa k. Tuchowa. Hasło, pod którym przeżywane były uroczystości, brzmiało: „Niedziela w nowicjacie”. W programie uwzględniono: Eucharystię, Gorzkie Żale, jutrznię, sport, rekreację wspólnotową, posiłki oraz inne atrakcje.

Punktem kulminacyjnym zjazdu była uroczyście celebrowana Msza św. pod przewodnictwem nowego Wikariusza Przełożonego Prowincji – o. Dariusza Paszyńskiego. W Eucharystii wraz z przełożonymi poszczególnych wspólnot formacyjnych oraz radnym zwyczajnym – o. Januszem Urbanem uczestniczyło 13 postulantów, 10 nowicjuszy, 21 kleryków, brat juniorysta oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Pierwszą atrakcją dnia było przedstawienie sylwetki św. Klemensa Marii Hofbauera oraz zagadnienia dotyczącego „Nowej Ewangelizacji” w oryginalnie do tego zaaranżowanym studiu programu „Między Ziemią a Niebem”, którego prowadzącymi okazali się dwaj bracia nowicjusze. W dyskusji brało udział kilku, specjalnie w tym celu zaproszonych gości: o. Dariusz Paszyński, o. Kazimierz Piotrowski – ekonom prowincjalny, znawca św. Klemensa, pan Stanisław Gluc – członek Szkoły Nowej Ewangelizacji z Nowego Sącza, pan Andrzej Stanisławczyk – tuchowianin, mieszkający na terenie naszej parafii w Tuchowie oraz o. Mariusz Chyrowski – magister nowicjatu redemptorystów. Pomiędzy wypowiedzi poszczególnych gości wpleciono materiały filmowe, przedstawiające słowa członków Zgromadzenia – o. Pawła Drobota, o. Macieja Sadowskiego i o. Mariana Brudzisza. Program zakończył się transmitowaną na żywo z Watykanu modlitwą Anioł Pański pod przewodnictwem Papieża Franciszka oraz występem artystyczno-muzycznym, przygotowanym przez wspólnotę postulatu z Barda Śląskiego.

Drugim urozmaiceniem tegorocznych obchodów był turniej redemptorystowskich ośrodków formacyjnych im. św. Klemensa Hofbauera w piłce nożnej. Wydarzenie sportowe przyciągnęło licznie zebraną publiczność lubaszowską, która dopingowała swoją drużynę. Po trzygodzinnej, uczciwej i sportowej rywalizacji, zwyciężyła wspólnota nowicjatu. Drugie miejsce zajęła drużyna teologii, trzecie filozofii, a czwarte postulatu.

Trzecią atrakcją tego dnia była wieczorna rekreacja w postaci teleturnieju „Familiada”, którego specjalny odcinek poświęcony był św. Klemensowi oraz wiedzy dotyczącej Zgromadzenia Redemptorystów. Program przeprowadzony został w charakterze zabawy, dzięki żartom prowadzącego i częstym salwom śmiechu ze strony publiczności.

Tegoroczny zjazd ośrodków formacyjnych zakończył się wieczornym gaudeamusem, na którym dokonano podsumowania dnia. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do ścisłej integracji poszczególnych wspólnot formacyjnych, jak również możliwością wymiany bogatych doświadczeń życia zakonnego.

br. Norbert Żukliński (nowicjusz)


A oto wypowiedzi członków innych wspólnot formacyjnych, którzy brali udział w tegorocznych obchodach poświęconych św. Klemensowi Hofbauerowi:

Jutrznią w kaplicy seminaryjnej rozpoczęliśmy obchody święta św. Klemensa Marii Hofbauera, zwanego „apostołem Warszawy”. Porannej modlitwie przewodniczył rektor seminarium o. Janusz Urban. Po śniadaniu udaliśmy się do Lubaszowej, gdzie kontynuowaliśmy świętowanie wraz z pozostałymi współbraćmi. […] Po obiedzie odbyły się rozgrywki piłkarskie. Zostały one zdominowane przez drużynę braci nowicjuszy, którzy nie pozostawili złudzeń swoim rywalom. […] Na zakończenie zasiedliśmy w braterskim gronie przy suto – jak na warunki wielkopostne – zastawionym stole. 

br. Arkadiusz Buszka CSsR (kleryk)

 

W sobotę, 14 marca, udaliśmy się z Barda Śląskiego na Lubaszową, gdzie w tym roku świętowaliśmy wspólnie ze wszystkimi ośrodkami formacji święto św. Klemensa Hofbauera. Niedzielę rozpoczęliśmy od uroczystej, wspólnej z braćmi nowicjuszami jutrzni, której przewodniczył o. Dariusz Paszyński. Po śniadaniu dołączyli do nas bracia klerycy z Tuchowa i razem udaliśmy się na Mszę świętą, poprzedzoną śpiewem pieśni pasyjnych w wykonaniu nowicjatu. […] Po Eucharystii czekała nas niespodzianka. Gospodarze miejsca zaprosili wszystkich braci do obejrzenia specjalnego wydania programu „Między Ziemią a Niebem”, który sami przygotowali. W role prowadzących wcielili się dwaj nowicjusze, zaś gośćmi w studiu byli dwaj ojcowie oraz dwie osoby świeckie, zaangażowane w apostolstwo. […] Pełni wrażeń po wspólnotowym sporcie, udaliśmy się na nabożeństwo Gorzkich Żali. Zaraz po nim nastąpił kolejny rozrywkowy punkt programu. Część z nas została zaangażowana do gry w „Familiadę”, która składała się z pytań dotyczących życia św. Klemensa. […] Następnego dnia wstaliśmy wcześnie, by już o 6:00 wyruszyć w drogę powrotną do Barda. Mimo niewyspania opuszczaliśmy Lubaszową zadowoleni z możliwości spotkania ze współbraćmi i bogaci w kolejne, nowe, zakonne doświadczenia.

br. Damian Jankowski (postulant)

 

Na zjazd ośrodków formacyjnych, który odbywał się w Lubaszowej, jako jedyny juniorysta przyjechałem już w sobotę. Był to ważny dzień, ponieważ podczas spotkania można było wymienić się bogatymi doświadczeniami życia zakonnego. Istotny wymiar miała wspólna modlitwa, ponieważ była wzbogacona nowymi, różnorodnymi formami. Dzień był ubogacony również innymi atrakcjami, przygotowanymi przez braci nowicjuszy.

br. Michał Piłat CSsR (juniorysta)

Aktualnie w postulacie redemptorystów w Bardzie jest 13 braci postulantów, a ich przełożonymi są: o. Henyk Zienkiewicz CSsR – prefekt i o. Marcin Gacek CSsR – socjusz. W Lubaszowej do pierwszych ślubów zakonnych przygtowuje się 10 nowicjuszy pod kierunkiem magistra nowicjatu o. Mariusza Chyrowskiego CSsR i o. Marcina Klamki CSsR – socujsza. Dalszą formację zakonną i studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie odbywa 21 braci kleryków, a ich przełożonymi są: o. Janusz Urban CSsR – rektor WSD, o. Witold Hetnar CSsR – prefekt, o. Jarosław Krawczyk CSsR – socjusz. Obecnie we wspólnocie junioratu w Elblągu swoją formację odbywa 1 brat zakonny – przełożonym jest o. Piotr Wiśniewski CSsR.

red.

Więcej informacji i zdjęcia: Strona WSD Redemptorystów 

Za: www.redemptor.pl