Rekolekcje redemptorystów polskich w Ameryce

W dniach 9 – 12 kwietnia br. odbyły się w Chicago kolejne rekolekcje redemptorystów polskich pracujących w Ameryce Północnej i na Karaibach.

Współbracia z różnych domów (Manville, Perth Amboy i St. Croix  – Karaiby), gościnnie przyjęci przez wspólnotę z Cicero (Chicago) zgromadzili się w domu rekolekcyjnym sióstr dominikanek, by pod kierownictem ks. dr Łukasza Kleczki SDB, przełożonego wspólnoty polskich salwatarianów i kustosza sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marrillville w Indianie, przeżyć w oktawie wielkanocnej swe dni skupienia. Tematem rekolekcji była nowa ewangelizacja, zwłaszcza jej źródła – poszukiwanie na swej drodze wiary i spotkania z Bogiem umocnienia do misyjnego zapału. Pomocą zaś służyło orędzie papieża Benedykta XVI na Wielki Post w 2007 r.

W rekolekcjach uczestniczyło 13 współbraci, nie zabrakło czasu na umacnianie więzi braterskich, po rekolekcjach na zwiedzenie miasta, a także odwiedzenie Centrali Radia Maryja w Chicago.

o. Mariusz Mazurkiewicz
Manville, NJ

Za: www.redemptor.pl