Chrystusowcy: Wieści z Australii

W dniach 16-20 kwietnia w domu prowincjalnym im bł. Jana Pawła II w Canberra odbywały sie rekolekcje kapłańskie dla chrystusowców pracujących w Prowincji pw. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii.

Tegoroczne rekolekcje prowadził nasz współbrat ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Tradycją spotkań chrystusowców jest wspólne świętowanie rocznic i jubileuszów kapłańskich. W tym roku były to rocznice święceń kapłańskich następujących księży: Tomasza Zaremby (35), Jerzego Słowińskiego i Tadeusza Świątkowskiego (30), Mariana Szeptaka (20) oraz Przemysława Karasiuka (15).

Rok 2012, to również rok 80-lecia istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Włączając się w dziękczynienie za dar naszego zgromadzenia zakonnego oraz za osoby Założyciela i Współzałożyciela, w kaplicy domu prowincjalnego 18 kwietnia sprawowaliśmy Eucharystię, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Australii abp. Giuseppe Lazzarotto. W homilii wygłoszonej do zebranych chrystusowców oraz wiernych przypomniał on postacie Założycieli oraz misję Zgromadzenia, jak i również podkreślił, iż 80 lat istnienia jest znakiem działania Ducha Bożego, który był obecny przy tworzeniu się naszej rodziny zakonnej. Na Mszy Świętej był także obecny ambasador RP w Australii JE Andrzej Jaroszyński. Po Mszy była okazja do spotkania z naszymi gośćmi przy kawie. Uczestnicy uroczystości otrzymali również specjalnie przygotowane obrazki jubileuszowe z modlitwą do „Madonny Migrantów”. Z kolei w czwartek 19 kwietnia, w dzień 7. rocznicy wyboru Benedykta XVI na zaproszenie JE Nuncjusza uczestniczyliśmy w spotkaniu w Nuncjaturze.

Zdjęcia w kronice na stronie prowincji australijskiej.

Za: www.chrystusowcy.pl