Relikwie błogosławionych Zbigniewa i Michała w Niemczech

W połowie marca 2017 r. relikwie błogosławionych misjonarzy-męczenników: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka trafiły do klasztorów i kościołów w Niemczech, prowadzonych przez polskich franciszkanów.

Uroczyście przekazał je przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb.

Wraz z relikwiami wierni otrzymali życiorysy męczenników i modlitwy papieża Franciszka o pokój na świecie i zachowanie od terroryzmu w języku niemieckim.

Podczas uroczystych obrzędów prowincjał przypomniał historyczną wizytę Ojca Świętego w Bazylice Franciszkanów w Krakowie w zeszłym roku i rozpoczęcie tam krucjaty różańcowej. Zachęcił zebranych do powierzania się opiece Błogosławionych. „Wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała, których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu” – modlili się wspólnie zgromadzeni we franciszkańskich świątyniach na terenie Niemiec.

Relikwie polskich męczenników z Peru od teraz są już w Neustadt / WN, Bogenbergu, Blieskastel i Ludwigshafen-Oggersheim.

jms

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.pl