Reportaż: dzień konsekrowanych na Słowacji

Franciszkanie wzięli czynny udział w przygotowaniu i obchodach tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego na Słowacji. Ponieważ Święto Ofiarowania Pańskiego, podczas którego tradycyjnie obchodzi się wspomnienie życia konsekrowanego, przypadło w tym roku w niedzielę, dlatego spotkania osób konsekrowanych z biskupami odbyły się na Słowacji już w sobotę, 1 lutego.

 

W Koszycach całość organizacji została powierzona dominikanom, którzy poprosili o współpracę franciszkanów z Brehova.

Podczas spotkania, które odbyło się w radosnej atmosferze, brat Mark Redlich mówił o drodze odkrywania swojego powołania.

Byli obecni wszyscy trzej biskupi Koszyc, a ze strony wspólnoty franciszkańskiej, wszyscy trzej bracia z Brahova.

W Spiskiej Kapitule z osobami konsekrowanymi spotkał się spiski biskup diecezjalny Mons. Štefan Sečka.

Podobnie jak w Koszycach, spotkanie rozpoczęło się już w godzinach porannych i kontynuowało po przerwie obiadowej wykładem Jana Dudu, wikariusza sądu diecezjalnego na temat: „Życie Bogu poświęcone według dokumentu Vita consecrata”.

Wzięła w nim udział ponad jedna trzecia z 349 konsekrowanych diecezji, w tym pięciu braci franciszkanów z dwóch klasztorów w Spiszu.

 

 

W Bratysławie zorganizowanie Dnia Życia Konsekrowanego zostało powierzone franciszkanom wraz z siostrami elżbietankami i kanoniczkami św. Augustyna reguły Notre Dame.

Brat Tomas Vlcek doskonale opanowali wymagające zadanie ceremoniarza uroczystej Mszy św. Inni bracia junioryści służyli jako asysta liturgiczna.

Po liturgii nastąpiło wewnętrzne spotkanie osób konsekrowanych z obydwoma bratysławskimi biskupami. Całe spotkanie, moderowane przez franciszkańskiego kustosza br. Thomasa Lesňáka, przebiegało w otwartej, przyjacielskiej atmosferze.

Po wykładzie ks. Marian Valábka SDB o zaangażowaniu osób konsekrowanych we współczesne wyzwania społeczne dotyczące ochrony małżeństwa i rodziny, nastąpiło agape w pomieszczeniach bratysławskiego seminarium duchowego.

mk/red.

Źródło: minoriti.sk 

Za: www.franciszkanie.pl