Rzym: Braterskie spotkanie franciszkanów z domów generalnych

ofmconv.netW sobotę 28 listopada 2015 roku odbyło się w Seraphicum w Rzymie braterskie spotkanie braci franciszkanów z domów generalnych, zorganizowane przez komitet wikariuszy generalnych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego (OFMConv, OFMCap i OFM) i Trzeciego Zakonu regularnego (TOR).

„Idziemy razem…” – to tytuł spotkania. Uczestniczyło w nim ponad 250 zakonników.

Rozpoczęło się chwilą modlitwy, którą przygotowali bracia OFM z międzynarodowego kolegium św. Antoniego, a której przewodniczył fr. Nicholas Polichnowski, minister generalny TOR. ON też krótko pozdrowił wszystkich przybyłych.

Zaraz po nim wystąpił fr. Ugo Sartorio OFMConv z syntezą głównych tematów omówionych w encyklice „Laudato si” przez papieża Franciszka.

Po przerwie na kawę, powrócono do auli. Fr. Antonio Toffanelli OFMCap z Umbrii przedstawił projekt, który franciszkanie z Asyżu realizują w ramach przygotowań do 500 rocznicy wydania bulli „Ite vos” papieża Leona X (1517 r.) Stała się ona – wbrew intencjom papieża – usankcjonowaniem rozłamu między braćmi konwentualnymi i braćmi z regularnej obserwancji. Istnieje zamiar, by celebrować Kapitułę „najbardziej generalną” w 2017 r., podczas której podkreśli się wspólną drogę ku zgodzie, którą różne rodziny franciszkańskie Pierwszego Zakonu kroczą oraz przedstawi do ewentualnej realizacji jakiś wspólny projekt.

Uczestniczy obejrzeli także film dokumentalny pt. „Bracia męczennicy. Życie dwóch młodych franciszkanów zamordowanych z nienawiści do wiary”. Chodzi o film krótkometrażowy ukazujący postaci br. Michała Tomaszka i br. Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w peruwiańskim Pariacoto, którzy zostaną beatyfikowani 5 grudnia br.

Po filmie miał miejsce obrzęd odnowienia ślubów zakonnych, któremu przewodniczył minister generalny kapucynów fr. Mauro Jöhri.

Poczęstunek w holu Seraphicum zakończył spotkanie.

fr. Roberto Brandinelli

Za: www.ofmconv.net