Rzym: Dzień kolbiański w „Seraphicum”

W sobotę 6 maja 2017 r. w Seraphicum odbył się dzień kolbiański pt. „Z o. Kolbem i więcej jak o. Kolbe: sto lat historii, sto lat misji”. Zorganizowany on został przez katedrę kolbiańską Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie i przez międzynarodowe stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej z okazji stulecia jego założenia.

Tego dnia rano uczestnicy odwiedzili niektóre miejsca kolbiańskie: bazylikę świętych Dwunastu Apostołów, gdzie uczczono relikwie Świętą (w tej świątyni o. Maksymilian sprawował swoją Mszę Świętą prymicyjną). Grupę uczestników oprowadził o. Raffaele Di Muro, kierownik katedry kolbiańskiej w Seraphicum i prezes międzynarodowy MI. On również pełnił rolę moderatora popołudniowej sesji naukowej, w obecności licznej publiczności, złożonej po części z zakonników z franciszkańskich domów formacyjnych (wspomniane Seraphicum, nowicjat z Asyżu) oraz z przedstawicieli centrum narodowego Rycerstwa Niepokalanej i z regionów Lacjum, Abruzji, Marche, Toskanii, Apulii, Emilii-Romanii i Sycylii.

Prelegentami byli: o. Giuseppe Simbula OFMConv i o. Stefano Cecchin OFM. Pierwszy mówca, wielki znawca św. Maksymiliana Kolbego, o którym napisał liczne publikacje przetłumaczone na różne języki, podjął zagadnienie „Duchowość i misja MI w myśli o. Kolbego i w Kościele i świecie dzisiejszym”, ukazując podstawy teologiczne Rycerstwa i pojęcie zawierzenia Maryi. Natomiast o. Stefano przybliżył temat „Nowe statuty MI pomiędzy odnową teologiczną a inkulturacją duchowości maryjnej”, przedstawiając fascynujące pogłębienie o statutach i o mariologicznym bogactwie MI.

Na koniec dziekan wydziału o. Dinh Anh Nhue Nguyen, przytaczając pismo o. Kolbego z 1934 r. o konieczności przyprowadzenia do Maryi jak najwięcej dusz, podjął myśl wyrażoną przez o. Simbulę o utworzeniu grupy misjonarzy, którzy zanieśliby Ewangelię i duchowość maryjną do każdego środowiska, i zapewnił o pełnej gotowości ze strony wydziału do zorganizowania kursów poszerzających i formacyjnych w celu odpowiedniego przygotowania się do przemierzania wszystkich dróg świata. Już po zakończeniu sesji wykonano fragmenty dialogu z Maryją „Cała Twoja” według Antonio Tarallo i z udziałem Chiary Graziano, czerpiąc inspirację z niektórych wierszy Karola Wojtyły.

opr. Elisabetta Lo Iacono, biuro prasowe Seraphicum

Za: www.franciszkanie.pl